W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Samochodowa z okazji Roku Mikołaja Kopernika

2023.09.19. 17:19

Regulamin "Samochodowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 12 października 2023 roku z okazji: Roku Mikołaja Kopernika

 1. "Samochodowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Samochodowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej.
  2. Upoważniona osoba odbiera z placówki pocztowej, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - samochodu przemieszcza go na stoisko Poczty Polskiej w Miejskiej Bibliotece Powszechnej im. Tadeusza Heneczka przy ul. Kalwaryjskiej 62d w Piekarach Śląskich.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Samochodowa Poczta Specjalna" są:
  1. Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko-Dąbrowski Oddział Ruda Śląska reprezentowany przez prezesa Pana Zygmunta Schaefera w ramach, którego Terenowe Koło nr 29 w Piekarach Śląskich PZF,
  2. Poczta Polska S.A.:
   • Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach,
   • Urząd Pocztowy Piekary Śląskie 1,
 3. "Samochodowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 12 października 2023 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Katowicach na trasie: stoisko Poczty Polskiej S.A. na terenie Miejskiej Biblioteki Powszechnej im. Tadeusza Heneczka - Urząd Pocztowy Piekary Śląskie 1.
 4. Do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 października 2023 roku do Urzędu Pocztowego Piekary Śląskie 1 ul. Bytomska 90, 41-940 Piekary Śląskie 1 z dopiskiem na kopercie: "Samochodowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki na "Samochodową Pocztę Specjalną" będzie można nadać na stoisku Poczty Polskiej S.A., również w dniu 12 października 2023 roku od godziny 11:00. Start samochodu odbędzie się z parkingu przed Miejską Biblioteką Powszechną im. Tadeusza Heneczka po godz.16.00.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" na stoisku Urzędu Pocztowego Piekary Śląskie 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Pokaz Filatelistyczny Piekary Śląskie 2023 Mikołaj Kopernik 1473-2023, następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia samochodem i dostarczenie do Urzędu Pocztowego Piekary Śląskie 1, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przewieziono samochodem Jeep Commandor S1EROR kierowca Łukasz Wiśniewski" Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Samochodowej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Samochodowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci w Katowicach - Urząd Pocztowy Piekary Śląskie 1,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym regulaminie trasie: upoważniona osoba Pana Zygmunt Schaefera Terenowe Koło nr 29 w Piekarach Śląskich PZF,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Samochodowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Katowicach Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 19 września 2023 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij