W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024

PERFOMETRREKLAMA

Harcerska Poczta Hulajnogowa z okazji 40 lat Poczty Harcerskiej nr 28 Wrocław "Szaniec"

2022.09.16. 09:24

Regulamin "Harcerskiej Poczty Hulajnogowej Specjalnej", organizowanej w dniu 15 października 2022 roku z okazji: 40 lat Poczty Harcerskiej nr 28 Wrocław "Szaniec"

 1. "Harcerska Poczta Hulajnogowa Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Harcerskiej Poczty Hulajnogowej Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko w Klubie 4 Bazy Logistycznej we Wrocławiu, ul. Pretficza 24), zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - hulajnogi, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Harcerska Poczta Hulajnogowa Specjalna" są:
  1. Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego,
  2. Poczta Polska S.A., Region Sieci we Wrocławiu,
  3. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 3. "Harcerska Poczta Hulajnogowa Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 15 października 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko) - Urząd Pocztowy Wrocław 32.
 4. Do przemieszczenia "Harcerską Pocztą Hulajnogową Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową p.t. 40 lat Poczty Harcerskiej nr 28 Wrocław "Szaniec" od dnia 3 października 2022 roku można będzie kupić w cenie 1,40 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl),
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Harcerską Pocztą Hulajnogową Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: "Harcerska Poczta Hulajnogowa Specjalna". Przesyłki będzie można również nadać w dniu 15.10.2022 roku w godzinach 10:00 - 16:00 na stoisku pocztowym zorganizowanym w Klubie 4 Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul. Pretficza 24. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Harcerską Pocztą Hulajnogową Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 15.10.2022 r. z hasłem Poczta Harcerska nr 28 - 40 lat - Wrocław "SZANIEC", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przetransportowania hulajnogą i dostarczenie do Urzędu Pocztowego Wrocław 32, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przewieziono hulajnogą na trasie: ul. Pretficza 24 (Klub 4 Bazy Logistycznej we Wrocławiu) - Rynek 28 (Urząd Pocztowy Wrocław 32)". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Harcerskiej Poczty Hulajnogowej Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Harcerskiej Poczty Hulajnogowej Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 1 i Urząd Pocztowy Wrocław 32.
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki hulajnogą,
 11. W zakresie prawidłowego przebiegu "Harcerskiej Poczty Hulajnogowej Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu,
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 15 września 2022 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij