W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024
Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

V Oleśnicka Bajk Poczta

2022.09.16. 09:22

Regulamin "Rowerowej Poczty Specjalnej" p.t. "V Oleśnicka Bajk Poczta" organizowanej w dniu 07 października 2022 roku

 1. "Rowerowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Rowerowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - rower, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami "Rowerowej Poczty Specjalnej" p.t. "V Oleśnicka Bajk Poczta" są:
  1. Koło Polskiego Związku Filatelistów Nr 4 w Oleśnicy (Okręg Kaliski PZF),
  2. Klub Zainteresowań Polskiego Związku Filatelistów "Olesnicoviana",
  3. Koło Internetowe PZF (KI PZF),
  4. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci we Wrocławiu,
   2. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu,
   3. Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1,
   4. Urząd Pocztowy Mirków.
 3. "Rowerowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 07 października 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci we Wrocławiu na trasie: Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 - Urząd Pocztowy Mirków.
 4. Do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Oleśnica Śląska 1, ul. 3 Maja 50-52, 56-400 Oleśnica z dopiskiem na kopercie: "Rowerowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Oleśnica Śląska 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 07.10.2022 r. z hasłem: "V Oleśnicka Bajk Poczta Oleśnica - Mirków (19 km) Rover safety bike (1885) - John Kemp Starley", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przetransportowania rowerem i dostarczenia do Urzędu Pocztowego Mirków, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przewieziono pocztą rowerową na trasie OLEŚNICA - MIRKÓW". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Rowerowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Rowerowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 i Urząd Pocztowy Mirków,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki rowerem,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Rowerowej Poczty Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 16 września 2022 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij