W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Konna z okazji 275. rocznicy urodzin Józefa Wybickiego

2022.08.19. 16:10

Regulamin "Konnej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 29 września 2022 roku z okazji: 275. rocznicy urodzin Józefa Wybickiego

 1. "Konna Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Konnej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Gniezno 1, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - konno, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Konna Poczta Specjalna" są:
  1. Polski Związek Filatelistów Okręg Kaliski reprezentowany przez Prezesa Pana Macieja Bukczyńskiego w ramach, którego działa Koło Polskiego Związku Filatelistów w Oleśnicy, reprezentowane przez Prezesa Pana Wojciecha Śmieleckiego z Gniezna,
  2. Urząd Gminy Gniezno,
  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie,
  4. Stajnia "Ranczo Ganina",
  5. Poczta Polska S.A.: Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy Gniezno 1, Filia Urzędu Pocztowego Gniezno 2 w Niechanowie.
 3. "Konna Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 29 września 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu na trasie: Urząd Pocztowy Gniezno 1 - stoisko okolicznościowe w Gnieźnie przy Al. Reymonta 9-11 - Filia Urzędu Pocztowego Gniezno 2 mieszcząca się przy ul. Różanej 1 w Niechanowie.
 4. Do przemieszczenia "Konną Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Konną Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27 września 2022 r. do Urzędu Pocztowego Gniezno 1, ul. Bolesław Chrobrego 26, 62-200 Gniezno 1 z dopiskiem na kopercie: "Konna Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Konną Pocztą Specjalną" będą również przyjmowane w dniu 29 września 2022 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Gnieźnie przy Al. Reymonta 9-11 podczas otwarcia wystawy
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Konną Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1 oraz na stoisku okolicznościowym, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: 275. rocznica urodzin Józefa Wybickiego 1747 - 1822 następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przetransportowania konno i następnie dostarczenie do Filii Urzędu Pocztowego Gniezno 2 w Niechanowie, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: Przewieziono Pocztą konną na trasie: Gniezno - Niechanowo. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Konnej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Konnej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Poznaniu - Urząd Pocztowy Gniezno 1 oraz Filia Urzędu Pocztowego Gniezno 2 w Niechanowie,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: jeździec Pani Kaja Słomka ze Stajni "Ranczo Ganina",
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Konnej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 18 sierpnia 2022 roku.

źródło: Poczta Polska

Zobacz również:

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij