W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Kolejowa z okazji 180 lat linii kolejowej Wrocław - Świebodzice (Świebodzice - Wrocław)

2023.10.09. 21:32

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 27 października 2023 roku z okazji: 180 lat linii kolejowej Wrocław - Świebodzice

 1. "Kolejowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Kolejowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Świebodzice 1 (Wystawa Kolekcjonerska na Dworcu Kolejowym w Świebodzicach), zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - pociągu, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Kolejowa Poczta Specjalna" są:
  1. Okręg Wrocławski Polskiego Związku Filatelistów,
  2. Okręg Wałbrzyski Polskiego Związku Filatelistów, Koło PZF Nr 1 w Świebodzicach im. Pionierów Świebodzickich,
  3. Poczta Polska S.A.:
   • Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu,
   • Urząd Pocztowy Świebodzice 1,
   • Urząd Pocztowy Wrocław 68.
 3. "Kolejowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 27 października 2023 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci we Wrocławiu na trasie: Urząd Pocztowy Świebodzice 1 (Wystawa Kolekcjonerska na Dworcu Kolejowym w Świebodzicach) - Dworzec Kolejowy w Świebodzicach - Dworzec Kolejowy Wrocław Główny - Urząd Pocztowy Wrocław 68 (stoisko na Krajowej Wystawie Filatelistycznej).
 4. Do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26 października 2023 r. do Urzędu Pocztowego Świebodzice 1, ul. Świdnicka 10, 58-160 Świebodzice 1 z dopiskiem na kopercie: "Kolejowa Poczta Specjalna". Przesyłki będzie można również nadać w dniu 26 października 2023 r. w godz. 10:30 - 14:00 na stoisku organizowanym przez UP Świebodzice 1 na Wystawie Kolekcjonerskiej na Dworcu Kolejowym w Świebodzicach.
 6. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Świebodzice 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "180 lat linii kolejowej Wrocław - Świebodzice Wystawa Kolekcjonerska. Poczta Kolejowa Dworzec kolejowy z 1843 r.", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia koleją i następnie dostarczenie do Urzędu Pocztowego Wrocław 68, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przewieziono Pocztą Kolejową na trasie Świebodzice-Wrocław". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Kolejowej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci we Wrocławiu Urząd Pocztowy Świebodzice 1 oraz Urząd Pocztowy Wrocław 68,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki pociągiem.
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Kolejowej Poczty Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 9 października 2023 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij