W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Samochodowa z okazji otwarcia XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "Ruda Śląska 2023"

2023.08.24. 09:51

Regulamin "Samochodowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 22 września 2023 roku z okazji: otwarcia XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "Ruda Śląska 2023"

 1. "Samochodowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Samochodowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej.
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Stoisko Poczty Polskiej w Hali Widowiskowo -Sportowej im. Rudzkich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej - Halembie ul. Kłodnicka 95, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - samochodu przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Ruda Śląska 1.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Samochodowa Poczta Specjalna" są:
  1. Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko-Dąbrowski Oddział Ruda Śląska reprezentowany przez prezesa Pana Andrzeja Osmana w ramach, którego działa Oddział Polskiego Związku Filatelistów w Rudzie Śląskiej,
  2. Poczta Polska S.A.:
   • Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach,
   • Urząd Pocztowy Ruda Śląska 1,
 3. "Samochodowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 22 września 2023 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Katowicach na trasie: stoisko Poczty Polskiej S.A. na terenie XXIII OWF "Ruda Śląska 2023" w dzielnicy Halemba - Urząd Pocztowy Ruda Śląska 1 .
 4. Do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 września 2023 roku do Urzędu Pocztowego Ruda Śląska 1 ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska 1 z dopiskiem na kopercie: "Samochodowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki na "Samochodową Pocztę Specjalną" będzie można nadać na stoisku Poczty Polskiej S.A., na terenie XXIII OWF "Ruda Śląska" również w dniu 22 września 2023 roku od godziny 11:00. Start samochodu odbędzie się z parkingu przed Halą Widowiskowo-Sportową im. Rudzkich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej - Halembie ul. Kłodnicka 95 po uroczystym otwarciu wystawy, tj. po godz.13,00.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" na stoisku Urzędu Pocztowego Ruda Śląska 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: ,,XXIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Ruda Śląska 2023 Mikołaj Kopernik 1473-2023 , następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia samochodem i dostarczenie do Urzędu Pocztowego Ruda Śląska 1, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: ,,Przewieziono samochodem Fiat Cinquecento Sporting z 1997 r." Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Samochodowej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Samochodowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci w Katowicach - Urząd Pocztowy Ruda Śląska 1,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym regulaminie trasie: upoważniona osoba z Komitetu Organizacyjnego XXIII OWF "Ruda Śląska 2023" Pan Andrzej Osman,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Samochodowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Katowicach Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 23 sierpnia 2023 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij