W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Samochodowa z okazji otwarcia wystawy biograficzno - filatelistycznej pt. Historia Polskiego Parlamentaryzmu

2023.08.03. 14:08

Regulamin "Samochodowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 12 września 2023 roku z okazji: otwarcia wystawy biograficzno - filatelistycznej pt; Historia Polskiego Parlamentaryzmu.

 1. "Samochodowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Samochodowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Stoisko Poczty Polskiej w Gnieźnie organizowane przez Urząd Pocztowy w Gniezno 1, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - samochodu przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Samochodowa Poczta Specjalna" są:
  1. Polski Związek Filatelistów Okręg Kaliski reprezentowany przez Prezesa Pana Macieja Bukczyńskiego w ramach, którego działa Koło Polskiego Związku Filatelistów w Oleśnicy, reprezentowane przez Prezesa Pana Wojciecha Śmieleckiego z Gniezna,
  2. Urząd Gminy Gniezno,
  3. Grupa Rekonstrukcji Historycznej "DRAGONER" reprezentowana przez Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Góralczyka,
  4. Poczta Polska S.A.:
   • Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
   • Urząd Pocztowy Gniezno 1,
   • Urząd Pocztowy Gniezno 2.
 3. "Samochodowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 12 września 2023 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu na trasie: UP Gniezno 1 - Urząd Gminy Gniezno - UP Gniezno 2.
 4. Do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11 września 2023 roku do Urzędu Pocztowego Gniezno 1 ul. Bolesława Chrobrego 36, 62-200 Gniezno 1 z dopiskiem na kopercie: "Samochodowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki będzie można nadać na "Samochodową Pocztę Specjalną" również w dniu 12 września 2023 roku przy stoisku okolicznościowym organizowanym w Urzędzie Gminy Gniezno od godziny 10:00. Start samochodu odbędzie się z parkingu przed Urzędem Gminy w Gnieźnie przy ul. Aleje Reymonta 9-11.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: ,,Historia Polskiego Parlamentaryzmu Prezydent Miasta Gniezna w latach 1936 - 1939 Edmund Maćkowiak (1887 - 1942)", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia samochodem i następnie dostarczenie do Urzędu Pocztowego Gniezno 2, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: ,,Przewieziono samochodem Opel Olimpia OL 38 z 1938 r." Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Samochodowej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Samochodowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci w Poznaniu - Urząd Pocztowy Gniezno 1, Urząd Pocztowy Gniezno 2,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym regulaminie trasie: upoważniona osoba z Grupy Rekonstrukcji Historycznej "DRAGONER" Pan Tomasz Góralczyk,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Samochodowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 2 sierpnia 2023 roku.



źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij