W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Piesza śladami legendarnego karkonoskiego listonosza Roberta Fleissa

2023.04.17. 10:31

Regulamin "Pieszej Górskiej Poczty Specjalnej" organizowanej w dniu 16 czerwca 2023 roku śladami legendarnego karkonoskiego listonosza Roberta Fleissa

 1. "Piesza Górska Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na jej wniosek. W ramach organizacji "Pieszej Górskiej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej,
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Karpacz 1 zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i pieszo, przenosi go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.,
  3. Poczta Polska S.A. po przeniesieniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Piesza Górska Poczta Specjalna " są:
  1. Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu,
  2. Poczta Polska S.A., Region Sieci we Wrocławiu.
 3. "Piesza Górska Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 16 czerwca 2023 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Karpacz 1 - Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu - szczyt góry Śnieżki - Urząd Pocztowy Kowary.
 4. Do przemieszczenia "Pieszą Górską Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową pt. "Robert Fleiss (1847-1937) legendarny karkonoski listonosz" od dnia 8 maja 2023 roku można będzie kupić w cenie 1,40 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl) i w Urzędzie Pocztowym Karpacz 1, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 58-540 Karpacz (up-karpacz-244569@poczta-polska.pl).
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pieszą Górską Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r. do Urzędu Pocztowego Karpacz 1, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 58-540 Karpacz, z dopiskiem na kopercie: "Piesza Górska Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Pieszą Górską Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Karpacz 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 16.06.2023 roku z hasłem: "Piesza Górska Poczta Specjalna śladami legendarnego karkonoskiego listonosza Roberta Fleissa, Kościół Wang", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przeniesienia i dostarczenia do Urzędu Pocztowego Kowary, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przeniesiono przez pracowników Poczty Polskiej S.A. RS we Wrocławiu na trasie Karpacz - Śnieżka - Kowary". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Pieszej Górskiej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Pieszej Górskiej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Karpacz 1 i Urząd Pocztowy Kowary,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przeniesienia przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie trasie: upoważniona osoba przenosząca przesyłki,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Pieszej Górskiej Poczty Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu,
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 14 kwietnia 2023 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij