W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Harcerska Piesza Poczta Plecakowa z okazji 80. rocznicy Akcji pod Arsenałem

2023.03.08. 10:35

Regulamin "Harcerskiej Pieszej Plecakowej Poczty Specjalnej" organizowanej w dniu 26 marca 2023 roku z okazji 80. Rocznicy Akcji pod Arsenałem

 1. "Harcerska Piesza Plecakowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Harcerskiej Pieszej Plecakowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko przed Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w budynku Poczty Polskiej przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu) zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i pieszo w plecaku, przenosi go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przeniesieniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Harcerska Piesza Plecakowa Poczta Specjalna " są:
  1. Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego, Poczta Harcerska nr 28 Wrocław - ''Szaniec"
  2. Poczta Polska S.A., Region Sieci we Wrocławiu.
 3. "Harcerska Piesza Plecakowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 26 marca 2023r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko) - trasa gry miejskiej hufców wrocławskich ZHP - Urząd Pocztowy Wrocław 32.
 4. Do przemieszczenia "Harcerską Pieszą Plecakową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową pt. ''80. Rocznica Akcji pod Arsenałem'' od dnia 10 marca 2023 roku można będzie kupić w cenie 1,40 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl),
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Harcerską Pieszą Plecakową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 24 marca 2023 r. do Urzędu Pocztowego Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: "Harcerska Piesza Plecakowa Poczta Specjalna". Przesyłki będzie można również nadać w dniu 26 marca 2023 roku w godzinach 12:00 - 14:00 na stoisku pocztowym zorganizowanym przed Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w budynku Poczty Polskiej przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Harcerską Pieszą Plecakową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 26.03.2023r. z hasłem: "80. rocznica Akcji pod Arsenałem Gra Miejska Hufców Wrocławskich ZHP", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przeniesienia w plecaku trasą gry miejskiej organizowanej z okazji 80. Rocznicy Akcji pod Arsenałem przez hufce wrocławskie ZHP i dostarczenia do Urzędu Pocztowego Wrocław 32, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przeniesiono przez harcerzy w plecaku trasą gry miejskiej we Wrocławiu". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Harcerskiej Pieszej Plecakowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Harcerskiej Pieszej Plecakowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 1 i Urząd Pocztowy Wrocław 32.
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przeniesienia przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: upoważniona osoba przenosząca przesyłki w plecaku,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Harcerskiej Pieszej Plecakowej Poczty Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu,
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 8 marca 2023 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij