W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Samochodowa z okazji 275. rocznicy urodzin Józefa Wybickiego

2022.09.08. 11:09

Regulamin "Samochodowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 29 września 2022 roku z okazji: 275. rocznicy urodzin Józefa Wybickiego

 1. "Samochodowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Samochodowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Śrem 1, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - samochodu, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Samochodowa Poczta Specjalna" są:
  1. Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski w ramach, którego działa Koło Polskiego Związku Filatelistów w Śremie,
  2. Poczta Polska S.A.: Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy Śrem 1, Urząd Pocztowy Poznań 9.
 3. "Samochodowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 29 września 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu na trasie: Urząd Pocztowy Śrem 1 - trasa przez Manieczki - dalej przez Brodnicę - dalej przez Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu - Urząd Pocztowy Poznań 9.
 4. Do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 września 2022 r. do Urzędu Pocztowego Śrem 1, Pl. 20 Października 41, 63-100 Śrem 1 z dopiskiem na kopercie: "Samochodowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "samochodową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Śrem 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: Józef Rufin Wybicki urodzony w Będominie zmarł w Manieczkach następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia samochodem i następnie dostarczenie do Urzędu Pocztowego Poznań 9, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: Przewieziono Samochodową Pocztą Specjalną. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Samochodowej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Samochodowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Poznaniu - Urząd Pocztowy Śrem 1 oraz Urząd Pocztowy Poznań 9,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: kierowca samochodu - przedstawiciel Polskiego Związku Filatelistów Okręgu Wielkopolskiego,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Samochodowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 24 sierpnia 2022 roku.

źródło: Poczta Polska

Zobacz również:

 • Zapowiedź datownika okolicznościowego
 • Informacje

  Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

  Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

  Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
  zamknij