W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Zagłosuj w Plebiscycie na najładniejsze
znaczki i kartki
z 2021 roku
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021

Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Ps
2022
Zn
2023
PERFOMETRREKLAMA

Zmiany w opłacaniu listów poleconych

2021.02.04. 20:51

Już w maju ub. roku Poczta Polska poinformowała o planowanych od 1 lutego 2021 r. zmianach w nadawaniu listów poleconych krajowych i zagranicznych, polegających na rezygnacji z możliwości opłacania takich przesyłek znaczkami pocztowymi. Ostatecznie zmiany te wchodzą w życie od 1 maja tego roku.

Pod koniec ubiegłego roku w obiegu pojawiły się nowe nalepki polecenia. Różnią się one od dotychczasowych przede wszystkim liczbą kuponów, które można naklejać na dokumentach pocztowych. Wprowadzenie elektronicznego potwierdzania odbioru listów rejestrowanych pozwoliło na rezygnację z jednego z nich, w związku z czym ich liczba została zmniejszona z trzech do dwóch. Pociągnęło to za sobą zmniejszenie wymiarów nalepek - mają podobną szerokość (ok. 70mm), natomiast ich wysokość zmniejszyła się z 51 do 43 mm. Nowe nalepki nie są już wielobarwne - na dotychczas stosowanych "erkach" litera "R" miała barwę czerwoną, a kupony z kodami paskowymi i numerami przesyłki były z prawej strony oznaczone kolejno kolorami żółtym, niebieskim i zielonym. Na nowych nalepkach litera "R" ma barwę ciemnoszarą, jest też mniejsza, ma wysokość 5 mm, podczas gdy na starych nalepkach była ona dwukrotnie wyższa. Nowy wzór nalepki polecenia jest wzorem ostatecznym i nie będzie zmieniany (tak więc nie jest przewidywane wprowadzenie nalepek wielobarwnych).Najistotniejszą zmianą jest znajdująca się w dolnej części nowej nalepki ramka z napisem "Poczta Polska / Opłata pobrana ___ zł ___ gr". To w tym polu od 1 maja pracownik Poczty wpisze wysokość pobranej w gotówce opłaty za list polecony zamiast naklejać i kasować znaczki pocztowe o odpowiednim nominale.

Zmiana ta, z oczywistych względów jest krytykowana przez filatelistów. Słowa krytyki posypały się też ze strony przedstawicieli firm, które nabyły duże zapasy znaczków do wysyłania korespondencji listami poleconymi, z tego względu Poczta przedłużyła o 3 miesiące dotychczasowe zasady. Z drugiej strony pracownicy Poczty uważają naklejanie znaczków na listach rejestrowanych za uciążliwy obowiązek, stąd rezygnację ze znaczków w tym zakresie traktują jako ułatwienie.

Zmiana sposobu potwierdzania opłaty za listy polecone została wprowadzona do Regulaminu świadczenia usług powszechnych Uchwałą Nr 128/2020 Zarządu Poczty Polskiej z 21 maja 2020 roku i dotyczy głównie klientów indywidualnych. Klienci firmowi, posiadający umowę z Pocztą Polską, będą nadal nadawali listy polecone na tych samych zasadach (przesyłki takie są oznaczane napisem "Taxe perçue" i numerem umowy), będą też mogli wykorzystać do wyczerpania posiadane zapasy nalepek polecenia starego wzoru (z trzema kuponami). Podobnie nie zmienią się zasady nadawania listów poleconych w przypadku klientów korzystających z maszyn do frankowania (frankatur mechanicznych). Tak samo nie zmienią się znaczki envelo na listy polecone, będzie je można nabywać i używać na dotychczasowych zasadach.

Istotną konsekwencją zmiany jest brak możliwości uiszczenia opłaty za listy polecone w formie przedpłaconej przez klientów indywidualnych, którzy planując nadanie listu poleconego, mogli do tej pory wcześniej nabyć znaczki pocztowe. Od 1 maja takiej możliwości nie będzie, opłata będzie uiszczana każdorazowo przy nadawaniu listów. W szczególności Poczta nie będzie sprzedawała "erek" z naniesioną kwotą opłaty pocztowej.

Co do samych znaczków pocztowych, to od 1 maja będzie je można wykorzystywać tylko na listy nierejestrowane (lub do celów kolekcjonerskich). Poczta nie będzie przyjmowała zwrotów znaczków o nominałach odpowiadających opłatom za listy polecone, ani nie będzie ich wymieniała na inne znaczki. Może to rodzić trudności w ich wykorzystaniu ze względu na stosunkowo wysokie nominały, będą one nadawały się do wykorzystania głównie na przesyłki zagraniczne lub na krajowe listy o największych gabarytach. Jak wyjaśnia Justyna Siwek, Rzeczniczka Prasowa Poczty Polskiej - Podstawą nieprzyjmowania [zwrotów] zakupionych przez klientów znaczków pocztowych jest kodeks cywilny. Po dokonaniu zakupu towaru pełnowartościowego i zgodnego z umową bez dobrowolnej zgody sprzedawcy nie można zwrócić towaru ani wymienić go na inny. Klient, kupując znaczek, zawiera z Pocztą Polską umowę sprzedaży, która w momencie wydania towaru handlowego tj. znaczka pocztowego została wykonana. Jeżeli towar jest zgodny z umową, nie podlega zwrotowi. Natomiast umowa o świadczenie usług pocztowych jest odrębną umową, która zawierana jest dopiero wówczas, gdy klient umieści znak opłaty np. w postaci znaczka pocztowego na przesyłce i wrzuci przesyłkę do nadawczej skrzynki albo nada w placówce pocztowej. Zatem do chwili, gdy Klient nie użyje znaczka do opłacenia usługi pocztowej traktujemy znaczek jako towar handlowy.

Dość ciekawie wyglądają losy znaczków kategoryzowanych E/P na listy polecone, wprowadzonych do obiegu w 2013 roku, Poczta nie przewiduje bowiem ich wycofania z obiegu, mimo że nie będzie można ich już używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Znaczki te i tak od 1 kwietnia 2019 r., tj. od momentu wprowadzenia gabarytów przesyłek listowych S, M i L, nie odpowiadają aktualnej taryfie. Od 1 maja bieżącego roku użycie tych znaczków będzie wymagało po pierwsze sprawdzenia jak stare kategorie wagowe i gabaryty "a" oraz "b" odpowiadają nowym klasom wielkości przesyłek (S, M i L), po drugie sprawdzenia w aktualnym cenniku jaką kwotę reprezentuje dany znaczek w zależności od aktualnej opłaty za list polecony. I tak np. znaczek nr 4477 (na przesyłkę poleconą ekonomiczną gabarytu "a" o masie do 350 g) należy po prostu traktować jako znaczek o wartości 5,90 zł, czyli wartości odpowiadającej opłacie za ekonomiczny list polecony formatu S. Można go wykorzystać np. jako część opłaty za nierejestrowany list krajowy formatu L czy za zagraniczny list priorytetowy (nierejestrowany). W praktyce znaczki te nie są już sprzedawane w placówkach pocztowych i wyjdą z użycia wraz z wyczerpaniem ich zapasów.

A jaki jest aspekt filatelistyczny zmian, oprócz wyeliminowania znaczków z kopert na listy polecone? Na nowej nalepce jest nieco mniej wolnego miejsca pod literą "R", które było wykorzystywane do nadruków okolicznościowych, niemniej jednak Poczta nie planuje rezygnacji z oferowania usługi okolicznościowej "erki", trzeba się tylko liczyć z możliwością wykorzystania mniejszego pola na taki nadruk. Na listach poleconych bez znaczków nadal natomiast będzie można umieszczać odcisk datownika okolicznościowego, gdyż jest on stosowany jak każdy inny datownik w obrocie pocztowym, choć oczywiście w tym przypadku nie będzie już służył do kasowania znaczków.

Marek Jedziniak

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij