W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
kzp
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Wodna z okazji Rejsu Wiślanego Tratwy Pielgrzym 2020

2020.05.04. 11:50

Regulamin "Poczty Specjalnej Wodnej" z okazji "Rejsu Wiślanego Tratwy Pielgrzym 2020" zorganizowanej w dniach 18.05.2020 - 27.06.2020

 1. "Poczta Specjalna Wodna" jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Poczty Specjalnej Wodnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonych placówkach pocztowych przesyłki pocztowe opatrzone uzgodnioną uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Współorganizator odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka transportu przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.;
  3. Docelowa placówka Poczty Polskiej S.A. po otrzymaniu pakietu z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami "Poczty Specjalnej Wodnej" pt. "Rejs Wiślany Tratwy Pielgrzym 2020" są:
  1. Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg,
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku
   2. RS Kraków, Lublin, Warszawa Województwo, Bydgoszcz, Gdańsk.
 3. "Poczta Specjalna Wodna" zostanie zorganizowana w dniach 18.05.2020 - 27.06.2020 Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą UP Kraków 1 - UP Puck, drogami wodnymi: Rzeka Wisła - Zatoka Gdańska
  1. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa z zakresu żeglugi śródlądowej oraz warunki pogodowe organizator dopuszcza transport przesyłek na trasie Kraków - Puck, zamiennie na pokładzie jachtu morskiego lub drogą lądową.
 4. Do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Wodną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Z okazji uruchomienia "Poczty Specjalnej Wodnej" zostaną wydane kartki okolicznościowe (bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej). Można je nabyć w Urzędach Pocztowych wymienionych w poniższej tabeli:
  Urząd PocztowyDane kontaktowe
  UP Kraków 1
  ul. Westerplatte 20
  31-045 Kraków
  e-mail: up-krakow-230691@poczta-polska.pl
  nr konta: Bank Pocztowy 43 1320 2550 0270 0629 0000 4175
  tel. (12) 421 44 89, (12) 422 24 97, (12) 421 57 42, (12) 421 14 91
  UP Sandomierz 1
  ul. Stefana Żeromskiego 12
  27-600 Sandomierz
  tel. (15) 833 16 37, (15) 833 16 38
  UP Puławy 1
  ul. Lubelska 3
  24-100 Puławy
  tel. (81) 886 33 10
  UP Płock 1
  Bielska 14 B
  09-400 Płock
  tel. (24) 262 76 92, (24) 262 03 55, (24) 262 56 85
  UP Toruń 1
  Rynek Staromiejski 1
  87-100 Toruń
  tel. (56) 652 78 36 , (56) 652 78 46
  UP Tczew 1
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 7
  83-100 Tczew

  tel. (58) 532 18 32, (58) 531 34 84
  Informacje o wydanych kartkach okolicznościowych dedykowanych do "Poczty Specjalnej Wodnej" oraz sposobie ich nabycia będą również dostępne pod adresem http://www.poczta-polska.pl/sklep/wydawnictwa-regionalne/kartki-okolicznosciowe/.
  Zamówione kartki okolicznościowe będą wysyłane wyłącznie na koszt zamawiającego po wniesieniu odpowiedniej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej nie będą wysyłać zamówionych kartek okolicznościowych na swój koszt, jako przesyłki służbowe.
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Wodną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie do placówek pocztowych w terminach określonych w poniższej tabeli, z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Wodna".
  Termin przekazania przesyłek do przewozuPocztowe Placówki NadawczeTrasa przewozu
  15.05.2020UP Kraków 1
  ul. Westerplatte 20
  31-045 Kraków
  UP Kraków 1 - UP Puck
  25.05.2020UP Sandomierz 1
  ul. Stefana Żeromskiego 12
  27-600 Sandomierz
  UP Sandomierz - UP Puck
  28.05.2020UP Puławy 1
  ul. Lubelska 3
  24-100 Puławy
  UP Puławy - UP Puck
  08.06.2020UP Płock 1
  Bielska 14 B
  09-400 Płock
  UP Płock 1 - UP Puck
  11.06.2020UP Toruń 1
  Rynek Staromiejski 1
  87-100 Toruń
  UP Toruń - UP Puck
  17.06.2020UP Tczew 1
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 7
  83-100 Tczew
  UP Tczew 1 - UP Puck
  Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Pocztą Specjalną Wodną", w Pocztowych Placówkach Nadawczych, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie do przewozu. Tak przygotowane przesyłki zostaną przekazane do przemieszczenia tratwą do UP Puck, który po ich otrzymaniu odatuje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel o treści: "Przewieziono tratwą PIELGRZYM na trasie urząd nadania - UP Puck".
 8. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych "Pocztą Specjalną Wodną" na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Poczty Specjalnej Wodnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności:
  1. z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą, których współorganizator wykona przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
  2. przerwania lub zakończenia rejsu przed terminem określonym w pkt. 3 na skutek działań organów władzy publicznej.
 10. Za prawidłową realizację "Poczty Specjalnej Wodnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Regiony Sieci wymienione w punkcie 2 regulaminu oraz podległe im placówki pocztowe wymienione w punkcie 5 regulaminu,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym regulaminie trasie: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Poczty Specjalnej Wodnej" Biuro Filatelistyki Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki wyszczególnieni w punkcie 2 regulaminu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 04.05.2020 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij