W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Biskupia z okazji upamiętnienia 250. rocznicy powstania Poczty na Warmii uruchomionej przez Biskupa Ignacego Krasickiego

2019.05.09. 08:31

Regulamin "Specjalnej Poczty Biskupiej" organizowanej z okazji upamiętnienia 250. rocznicy powstania Poczty na Warmii uruchomionej przez Biskupa Ignacego Krasickiego

 1. Organizatorami "Specjalnej Poczty Biskupiej" są:
  • Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej,
  • Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku,
  • Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi,
  • RS Olsztyn,
  • RS Łódź,
  • Muzeum Historyczne Skierniewic,
  • Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim.
 2. "Specjalna Poczta Biskupia" zostanie zorganizowana dnia 05.06.2019 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą Urząd Lidzbark Warmiński - Urząd Pocztowy Skierniewice 1.
 3. Do przewozu "Specjalną Pocztą Biskupią" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Specjalną Pocztą Biskupią", po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 03.06.2019 na adres: Urząd Pocztowy Lidzbark Warmiński, ul. Aleksandra Świętochowskiego 5, 11-100 Lidzbark Warmiński z dopiskiem na kopercie: "Specjalna Poczta Biskupia". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zwrócone do nadawcy na jego koszt.
 5. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Specjalną Pocztą Biskupią", w Urzędzie Pocztowym Lidzbark Warmiński, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym i przekazane upoważnionej osobie do przewozu do UP Skierniewice 1, który odatuje każdą przesyłkę datownikiem dziennym oraz na przesyłce umieści stempel o treści: Przemieszczono na trasie UP Lidzbark Warmiński - UP Skierniewice 1 ".
 6. Przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 7. Za prawidłową realizację "Specjalnej Poczty Biskupiej" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku.
 8. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 8 maja 2019 roku.

Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

W ostatnich kilku latach kupuję polskich znaczków:

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij