W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Zapraszamy do głosowania w Plebiscycie na najładniejsze znaczki i kartki wydane w 2019 roku
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Ogłoszenia Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta kabrioletowa z okazji 100-lecia niepodległej

2018.04.19. 18:43

Regulamin "Poczty kabrioletowej" organizowanej w dniu 02.05.2018 r. z okazji 100-lecia niepodległej

 1. Organizatorami "Poczty kabrioletowej" są:
  1. Urząd Wojewódzki,
  2. Cabrio Poland,
  3. Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
  4. Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 1.
 2. "Poczta kabrioletowa" zostanie zorganizowana w dniu 02 maja 2018 r. z okazji 100-lecia niepodległej Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: stoisko okolicznościowe zorganizowane przez Urząd Pocztowy Poznań 1 przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu od strony ul. Kościuszki - ulicami Poznania na trasie ul. Kościuszki, ul. Taczaka, ul. Ratajczaka, ul. Ogrodowa, ul. Piekary, Al. Marcinkowskiego - do Urzędu Pocztowego Poznań 9. Przewiezienie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu.
 3. Do przewozu "Pocztą kabrioletową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z tej okazji:
  • kartki okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej,
  można nabyć w Urzędzie Pocztowym Poznań 1 pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 77, 61-890 Poznań, e-mail: up-poznan-260316@poczta-polska.pl.
  Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 51132025500290064500007749
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą kabrioletową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 02 maja 2018 roku na adres: Urząd Pocztowy Poznań 1, ul. Tadeusza Kościuszki 77, 61-890 Poznań z dopiskiem na kopercie "Poczta kabrioletowa".
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą kabrioletową" będą również przyjmowane w dniu 02 maja 2017 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu od strony ul. Kościuszki.
  • Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą kabrioletową" zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 02.05.2018 r. z hasłem "Zwycięstwo 1918 - 2018".
 7. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą kabrioletową" po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Poznań 1 zostaną przewiezione na Stoisko okolicznościowe.
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą kabrioletową" pracownicy Urzędu Pocztowego Poznań 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - celem przewiezienia ich "Pocztą kabrioletową".
 9. Po przewiezieniu "Pocztą kabrioletową" przesyłki zostaną przekazane upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Poznań 9 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "POCZTA kabrioletowa" Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek "Pocztą kabrioletową" odpowiada: Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Cabrio Poland, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 1, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 19 kwietnia 2018 r.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij przycisk OK

Więcej informacji >

Sonda

Jak duże arkusze znaczków zbierasz?

Wyniki sondy >

KZP.pl na Facebooku

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2019
Cp
2019
Do
2019
Er
2019
Ps
2019
Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij