W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Zagłosuj w Plebiscycie na najładniejsze
znaczki i kartki
z 2021 roku
Biuletyn Filatelistyczny Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021

Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Ps
2022
Zn
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Konna z okazji 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej

2018.04.10. 07:12

Regulamin "Poczty konnej" organizowanej w dniu 26.05.2018 r. z okazji 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej

 1. Organizatorami "Poczty konnej" są:
  1. Gmina Mosina,
  2. Powozownia RADI Rogalinek,
  3. Mosiński Ośrodek Kultury,
  4. Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
  5. Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Mosina.
 2. "Poczta konna" zostanie zorganizowana w dniu 26 maja 2018 r. z okazji 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: stoisko okolicznościowe zorganizowane przez Urząd Pocztowy Mosina na Rynku w Mosinie - ulicami Mosiny w kierunku Puszczykowa przez ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej - dalej do Urzędu Pocztowego w Puszczykowie przy ul. Magazynowej 2. Przewiezienie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu.
 3. Do przewozu "Pocztą konną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z tej okazji:
  • kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej,
  • koperty okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej,
  • okolicznościowe nalepki R do nadania listów poleconych,
  można nabyć w Urzędzie Pocztowym Mosina pod adresem: ul. Kolejowa 1, 62-050 Mosina, e-mail: up-mosina-254842@poczta-polska.pl.
  Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 63132025500290064600007258.
  Do wyczerpania nakładu można zamawiać MójZnaczek (170. Rocznica proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej) w Sklepiku Eleganta w Mosinie. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina, e-mail: gci@mosina.pl, tel. 618192746.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą konną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26 maja 2018 roku na adres: Urząd Pocztowy Mosina, ul. Kolejowa 1, 62-500 Mosina z dopiskiem na kopercie "Poczta konna".
  W korespondencji proszę podać informację, którym datownikiem przesyłki mają być ostemplowane (dwa do wyboru). Do przewozu "Pocztą konną" mogą być dopuszczone tylko przesyłki ostemplowane datą 26.05.2018 r. (w przypadku datownika ze zmienną datą stosowania).
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą konną" będą również przyjmowane w dniu 26 maja 2017 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym na Rynku w Mosinie.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą konną" zostaną ostemplowane datownikiem (dwa do wyboru):
  • okolicznościowym z datą stosowania 26.05.2018 r. z hasłem "170 lat Rzeczypospolitej mosińskiej 1848 - 2018",
  • ozdobnym ze zmienną datą stosowania z datą 26.05.2018 r. z hasłem "170 lat Rzeczypospolitej mosińskiej 1848 - 2018".
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą konną" po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Mosina zostaną przewiezione na stoisko okolicznościowe.
 9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą konną" pracownicy Urzędu Pocztowego Mosina obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - celem przewiezienia ich "Pocztą konną".
 10. Po przewiezieniu "Pocztą konną" przesyłki zostaną przekazane upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Puszczykowo gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem okolicznościowym o treści: "POCZTA konna z okazji 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej" Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą konną" odpowiada: Gmina Mosina, Powozownia RADI Rogalinek, Mosiński Ośrodek Kultury, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Mosina, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 09 kwietnia 2018 r.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

KZP.pl na Facebooku

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij