W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Poczta Dyliżansowa z okazji 335 Lat Poczty w Lesznie

2018.04.10. 07:10

Regulamin "Poczty Dyliżansowej" organizowanej w dniu 29.04.2018 z okazji 335 Lat Poczty w Lesznie

 1. Organizatorami "Poczty dyliżansowej" są: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Urząd Miasta Leszna, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1.
 2. "Poczta Dyliżansowa" zostanie zorganizowana w dniu 29 kwietnia 2018 r. w 335 rocznicę ustanowienia przez Króla Jana III Sobieskiego poczty w Lesznie. Trasa Poczty Dyliżansowej będzie przebiegała ulicami miasta Leszna. Start nastąpi z przed siedziby dawnej poczty przy ulicy Bolesława Chrobrego do parku Teatru Miejskiego w Lesznie przy ulicy Gabriela Narutowicza dalej do Urzędu Pocztowego Leszno 2.
 3. Do przewozu "Pocztą Dyliżansową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej (dwa wzory: jeden wzór z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego, drugi wzór z wizerunkiem dawnej siedziby poczty w Lesznie) można nabyć w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 pod adresem: ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl. Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 20132025500300065000007208.
  Do wyczerpania nakładu można zamawiać MójZnaczek w Kole Miejskim PZF w Lesznie. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem: Polski Związek Filatelistów Koło Leszno, skr. poczt. 7, 64-103 Leszno 3, e-mail: lech.wozny@interia.eu. Osoba do kontaktu Andrzej Kujawski, tel. 508893079.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Dyliżansową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 kwietnia 2018 roku na adres: Urząd Pocztowy Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1 z dopiskiem na kopercie "Poczta Dyliżansowa".
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Dyliżansową" będą również przyjmowane w dniu 29 kwietnia 2018r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym przy ulicy Bolesława Chrobrego 14 w Lesznie.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Dyliżansową" zostaną oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem "335 Lat Poczty w Lesznie ".
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Dyliżansową" po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 zostaną przewiezione na Stoisko okolicznościowe.
 9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Dyliżansową" pracownicy Urzędu Pocztowego Leszno 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi dyliżansu celem przewiezienia ich "Pocztą Dyliżansową" na wyznaczonej trasie.
 10. Po przewiezieniu "Pocztą Dyliżansową" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego członka załogi dyliżansu - upoważnionemu pracownikowi w Urzędzie Pocztowym Leszno 2 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono Pocztą Dyliżansową". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą Dyliżansową" odpowiada Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 09 kwietnia 2018 r.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".źródło: Poczta Polska

Nowe znaczki i całostki

Reklama

Zaprzyjaźnione strony

Biuletyn filatelistyczny

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje filatelistyczne, wpisz poniżej swój adres e-mail, kliknij przycisk OK i potwierdź na następnej stronie

Więcej informacji >

Najnowsze roczniki w katalogu

Zn
2020
Cp
2020
Do
2020
Er
2020
Ps
2020
Zn
2021
Cp
2021
Do
2021
Er
2021
Ps
2021
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022

KZP.pl na Facebooku

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij