W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Rowerowa z okazji 80-lecia Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu

2017.07.14. 15:49

Regulamin "Poczty Rowerowej" organizowanej w dniu 30.09.2017 r. z okazji 80-lecia Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu

 1. Organizatorami "Poczty Rowerowej" są:
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu,
  • Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu
  • Klub Turystyki Rowerowej "Warcianie" Koła PTTK OŻ Śrem O/HCP Poznań,
  • Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski,
  • Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
  • Region Sieci w Poznaniu.
 2. "Poczta Rowerowa" zostanie zorganizowana w dniu 30 września 2017 r. z okazji 80-lecia Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu. Przewóz przesyłek nastąpi rowerami na trasie: stoisko okolicznościowe zorganizowane przez Urząd Pocztowy Poznań 37 na terenie Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 163 - ulicami Poznania przy, których mieściły się siedziby Technikum Energetycznego, tj; ul. J. H. Dąbrowskiego, ul. Feliksa Nowowiejskiego, Pl. Marii Curie Skłodowskiej - dalej do Urzędu Pocztowego Poznań 2. Przewiezienie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu.
 3. Do przewozu "Pocztą Rowerową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z tej okazji:
  • kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej,
  można nabyć w Urzędzie Pocztowym Poznań 37 pod adresem: ul. Szpitalna 2, 60-580 Poznań 37, e-mail: up-poznan-260523@poczta-polska.pl
  Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 93132025500290064500007478.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Rowerową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 29 września 2017 roku na adres: Urząd Pocztowy Poznań 37, ul. Szpitalna 2, 60-580 Poznań 37 z dopiskiem na kopercie "Poczta Rowerowa".
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Rowerową" będą również przyjmowane w dniu 30 września 2017 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym na terenie Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Rowerową" zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem "80 lat Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego".
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Rowerową" po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Poznań 37 zostaną przewiezione na Stoisko okolicznościowe.
 9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Rowerową" pracownicy Urzędu Pocztowego Poznań 37 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - celem przewiezienia ich "Pocztą Rowerową ".
 10. Po przewiezieniu "Pocztą Rowerową" przesyłki zostaną przekazane upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Poznań 2 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "POCZTA ROWEROWA przewieziono ulicami Poznania z okazji 80-lecia TECHNIKUM ENERGETYCZNEGO im. Henryka Zygalskiego" Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą Rowerową" odpowiada: Klub Turystyki Rowerowej "Warcianie" Koła PTTK OŻ Śrem O/HCP Poznań, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 37.
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 07 lipca 2017 r.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij