W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Szybowcowa z okazji 65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie

2017.07.14. 15:44

Regulamin "Poczty Szybowcowej" organizowanej w dniu 08.09.2017 r. z okazji 65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie

 1. Organizatorami "Poczty Szybowcowej" są: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1.
 2. "Poczta Szybowcowa" zostanie zorganizowana w dniu 08 września 2017 r. z okazji 65-lecia Koła PZF w Lesznie. Start szybowca nastąpi z płyty lotniska w Lesznie. Przewóz przesyłek nastąpi szybowcem na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu.
 3. Do przewozu "Pocztą Szybowcową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z tej okazji:
  • kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej - dwa rodzaje:
   • 65 lat Koła PZF w Lesznie,
   • 60-lecie 1-go ZJAZDU FILATELISTÓW ZBIERACZY ZNACZKÓW O MOTYWACH RELIGIJNYCH,
   można nabyć w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 pod adresem: ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl
   Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 20132025500300065000007208.
  Pozostałe niżej wymienione walory można zamawiać do 25 sierpnia 2017 r. lub do wyczerpania nakładu w Kole Miejskim PZF w Lesznie. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem e-mail: lech.wozny@interia.eu, osoba do kontaktu Tadeusz Posikata, tel. 698839980
  • "Mój ZNACZEK" - z wizerunkiem Romualda Biernackiego, wieloletniego członka Koła PZF w Lesznie, projektanta znaków pocztowych, zasłużonego działacza Klubu św. Gabriela,
  • "Mój ZNACZEK" - z wizerunkiem Matki Boskiej Pocieszenia znajdującym się w Sanktuarium w Górce Duchownej,
  • Specjalne karnety okolicznościowe zawierające 2 kartki okolicznościowe oraz 2 szt. "MojegoZNACZKA".
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Szybowcową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 07 września 2017 roku na adres: Urząd Pocztowy Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1 z dopiskiem na kopercie "Poczta Szybowcowa".
 6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Szybowcową" będą również przyjmowane w dniu 08 września 2017 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym na terenie Lotniska w Lesznie.
 7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Szybowcową" zostaną oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem "65 LAT KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W LESZNIE".
 8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Szybowcową" po ich opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 zostaną przewiezione na Stoisko okolicznościowe.
 9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Szybowcową" pracownicy Urzędu Pocztowego Leszno 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi szybowca celem przewiezienia ich "Pocztą Szybowcową".
 10. Po przewiezieniu "Pocztą Szybowcową" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego członka załogi szybowca - upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom Urzędu Pocztowego znajdującego się najbliżej miejsca lądowania, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO MOTOSZYBOWCEM SP-0024 OGAR, "pilot: Waldemar Ratajczak, c.o. pilot ks. Piotr Tomaszewski" Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą Szybowcową" odpowiada: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1.
 12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 07 lipca 2017 r.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej".

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij