W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Samolotowa z okazji 19 Samolotowych Rajdowych Mistrzostw Świata

2014.07.01. 12:49

Regulamin "Poczty Samolotowej" organizowanej z okazji 19 Samolotowych Rajdowych Mistrzostw Świata

 1. Organizatorami "Poczty Samolotowej" są:
  • Okręg Toruński Polskiego Związku Filatelistów,
  • Aeroklub Pomorski w Toruniu,
  • Region Sieci w Bydgoszczy,
  • Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.
 2. "Poczta Samolotowa" z okazji 19 Samolotowych Rajdowych Mistrzostw Świata zostanie zorganizowana w dniu 17 sierpnia 2014 roku. Start samolotu nastąpi z lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą rajdową. Lądowanie samolotu nastąpi na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu
 3. Do przewiezienia "Pocztą Samolotową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z okazji 19 Samolotowych Rajdowych Mistrzostw Świata kartki okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej, można nabyć w Urzędzie Pocztowym Toruń 1, Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń, e-mail: UP-1.Torun-filatelistyka@bydgoszcz.poczta-polska.pl. Zapłatę za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Banku Pocztowego nr 26 1320 2550 0250 0607 0000 8330. Spersonalizowane znaczki opłaty pocztowej "Poczta Samolotowa" można nabyć do wyczerpania nakładu, w Okręgu Toruńskim Polskiego Związku Filatelistów, Toruń, ul. Kopernika 33, 87-100 Toruń e-mail woj_lew@op.pl. Należność za zamówione walory łącznie z kosztami przesyłki zwrotnej należy przesyłać na adres: Okręg Toruński Polskiego Związku Filatelistów.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Pocztą Samolotową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14.08.2014 na adres: Urząd Pocztowy Toruń 1, Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie: "Poczta Samolotowa". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zwrócone do nadawcy na jego koszt.
 6. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Pocztą Samolotową" zostaną w Urzędzie Pocztowym Toruń 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem "Aeroklub Pomorski im. gen. pilota Stanisława Skalskiego - Poczta Specjalna".
 7. Przesyłki przygotowane do przewiezienia "Pocztą Samolotową" Urząd Pocztowy Toruń 1 przekaże upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia na trasie UP Toruń 1 - Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego - UP Toruń 1.
 8. Po przewiezieniu "Pocztą Samolotową" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego Toruń 1, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono Pocztą Samolotową Cesna 152 Pilot Bolesław Radomski Toruń 17.08.2014 r." Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 9. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Samolotową" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 01.07.2014 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij