W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Szybowcowa z okazji 5 i 17 Mistrzostw Świata w Akrobacji Szybowcowej Advanced i Unlimited

2014.07.01. 12:36

Regulamin "Poczty Szybowcowej" organizowanej z okazji 5 i 17 Mistrzostw Świata w Akrobacji Szybowcowej Advanced i Unlimited

 1. Organizatorami " Poczty Szybowcowej" są:
  • Okręg Toruński Polskiego Związku Filatelistów,
  • Aeroklub Pomorski w Toruniu,
  • Region Sieci w Bydgoszczy,
  • Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.
 2. "Poczta Szybowcowa" z okazji 5 i 17 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej Advanced i Unlimited zostanie zorganizowana w dniu 2 sierpnia 2014 roku. Start szybowca nastąpi z lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Przemieszczanie przesyłek nastąpi nad terenem miasta Torunia. Lądowanie szybowca nastąpi na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.
 3. Do przewiezienia "Pocztą Szybowcową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Wydane z okazji 5 i 17 Mistrzostw Świata w Akrobacji Szybowcowej Advanced i Unlimited kartki okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej, można nabyć w Urzędzie Pocztowym Toruń 1, Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń, e-mail: UP-1.Torun-filatelistyka@bydgoszcz.poczta-polska.pl. Zapłatę za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Banku Pocztowego nr 26 1320 2550 0250 0607 0000 8330. Spersonalizowane znaczki opłaty pocztowej "Poczta Szybowcowa" można nabyć do wyczerpania nakładu, w Okręgu Toruńskim Polskiego Związku Filatelistów Toruń ul. Kopernika 33, 87-100 Toruń, e-mail woj_lew@op.pl. Należność za zamówione walory łącznie z kosztami przesyłki zwrotnej należy przesyłać na adres: Okręg Toruński Polskiego Związku Filatelistów.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Pocztą Szybowcową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31.07.2014 na adres: Urząd Pocztowy Toruń 1, Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie: "Poczta Szybowcowa". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zwrócone do nadawcy na jego koszt.
 6. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Pocztą Szybowcową" zostaną w Urzędzie Pocztowym Toruń 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem "Aeroklub Pomorski im. gen. pilota Stanisława Skalskiego - Poczta Specjalna".
 7. Przesyłki przygotowane do przewiezienia "Pocztą Szybowcową" Urząd Pocztowy Toruń 1 przekaże upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia na trasie UP Toruń 1 - Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego - UP Toruń 1.
 8. Po przewiezieniu "Pocztą Szybowcową" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego Toruń 1, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono Pocztą Szybowcowa Pilot Jerzy Makula Toruń 02.08.2014 r" Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
 9. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Szybowcową" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Bydgoszczy.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 01.07.2014 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij