W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Posłannicza z okazji 750-lecia lokacji Poznania

2003.04.28. 17:51

Regulamin "Poczty Posłanniczej" organizowanej z okazji "750-lecia lokacji Poznania"

 1. Organizatorami "Poczty Posłanniczej" są: Dyrekcja Okręgu Poczty w Poznaniu, Rejonowy Urząd Poczty Poznań Miasto, Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski w Poznaniu.
 2. "Poczta Posłannicza" zostanie zorganizowana w dniu 14 czerwca 2003 roku na terenie Poznania. Trasa obejmuje 4 etapy i będzie przebiegała z Urzędu Pocztowego:
  • Poznań 1 przez Urzędy Pocztowe: Poznań 16, Poznań 72, Poznań 9 do Urzędu Pocztowego Poznań 2
  • Poznań 16 przez Urzędy Pocztowe: Poznań 72, Poznań 9 do Urzędu Pocztowego Poznań 2
  • Poznań 72 przez Urzędy Pocztowe: Poznań 9 do Urzędu Pocztowego Poznań 2
  • Poznań 9 do Urzędu Pocztowego Poznań 2
 3. Do przewozu "Pocztą Posłanniczą" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 4. Na poszczególnych etapach stosowane będą datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą, o treści "750-lecie lokacji Poznania", a dodatkowo w Urzędzie Pocztowym Poznań 9 datownik okolicznościowy o treści: "750-lecie lokacji Poznania - Jarmark Świętojański".
 5. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pocztą Posłanniczą" po ich przygotowaniu, w tym opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami oraz zaadresowaniu, proszę przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Poczta Posłannicza" w terminie do 9 czerwca 2003r. pod następującymi adresami:
  • Urząd Pocztowy, ul. Kościuszki 77, 61-890 Poznań 1
  • Urząd Pocztowy, ul. 23 Lutego 28, 61-740 Poznań 9
  • Urząd Pocztowy, ul. św. Czesława 16, 61-580 Poznań 16
  • Urząd Pocztowy, ul. Półwiejska, 61-870 Poznań 72
 6. Przesyłki po ostemplowaniu datownikiem stałym ozdobnym ze zmienną datą lub okolicznościowym oraz ewentualnym naklejeniu nalepki "R" Urząd Pocztowy, do którego przesyłkę nadesłano wyda posłańcowi w celu przeniesienia trasą "Poczty Posłanniczej".
 7. Przesyłki przyjęte na trasie zostaną ostemplowane datownikiem Urzędu Pocztowego, w którym rozpoczyna się następny etap.
 8. Przesyłki po przeniesieniu, zostaną przekazane przez posłańca do Urzędu Pocztowego Poznań 2 w celu zaopatrzenia w odcisk datownika stałego ozdobnego ze zmienną datą z hasłem "750-lecie lokacji Poznania" i pieczątką o treści: "Przeniósł pieszy posłaniec pocztowy", a następnie przesłania i doręczenia adresatom.
 9. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralny Zarząd Poczty Polskiej w dniu 24.04.2003r.

Dyrektor Biura Usług Pocztowych
Grzegorz Róziewicz

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij