W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Rzeczna dla upamiętnienia 750-lecia lokacji Poznania oraz 750-lecia lokacji Śremu

2003.02.24. 15:54

Regulamin Poczty Rzecznej organizowanej dla upamiętnienia 750-lecia lokacji Poznania oraz 750-lecia lokacji Śremu

  1. Organizatorem "Poczty Rzecznej" jest Dyrekcja Okręgu Poczty w Poznaniu, Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie, Rejonowy Urząd Poczty Poznań - Miasto, Urząd Miejski w Śremie, Fundacja 750-lecia m. Śrem, Śremskie Koło PZF.
  2. Przewiezienie przesyłek "Pocztą Rzeczną" odbędzie się dnia 15.06.2003 r. rzeką Wartą na odcinku Śrem - Poznań.
  3. Do przewozu "Pocztą Rzeczną" zostaną dopuszczone listy krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
  4. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Rzeczną" po ich przygotowaniu, w tym opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami oraz dokładnym zaadresowaniu, należy przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 10 czerwca 2003 r. pod adresem: Urząd Pocztowy Śrem 1, Pl. 20 Października 41, 63-100 Śrem z dopiskiem "Poczta Rzeczna".
  5. Przesyłki po ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym i ewentualnym naklejeniu nalepek polecenia Urząd Pocztowy Śrem 1 wyda upoważnionemu członkowi załogi łodzi.
  6. Przesyłki po przewiezieniu "Pocztą Rzeczną" zostaną przekazane przez załogę łodzi upoważnionemu posłańcowi z Urzędu Pocztowego Poznań 2.
  7. W Urzędzie Pocztowym Poznań 2 na przesyłkach zostaną umieszczone odciski: datownika stałego ozdobnego ze zmienną datą "750-LECIE LOKACJI POZNANIA" oraz pieczątki o treści "Przepłynęła "Pocztą Rzeczną" rzeką Wartą na trasie Śrem - Poznań", a następnie przesłane i doręczone adresatom.
  8. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Rzeczną" odpowiada Dyrekcja Okręgu Poczty w Poznaniu, Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie, Rejonowy Urząd Poczty Poznań - Miasto.
  9. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralny Zarząd Poczty Polskiej w dniu 20 lutego 2003r.

Dyrektor Biura Usług Pocztowych
Grzegorz Róziewicz

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij