W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Balonowa - Białystok

2008.07.29. 17:24

Regulamin Poczty Balonowej upamiętniającej obchody: 450 lat Poczty Polskiej, 90 lat uzyskania Niepodległości, 70 lat próby startu do stratosfery "Gwiazdy Polskiej", 90 lat lotnictwa polskiego oraz 30 lat lotu balonami w Białymstoku

  1. Organizatorami "Poczty Balonowej" są: Centrum Poczty Oddział Regionalny w Białymstoku, Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Białymstoku, Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok, Polski Związek Filatelistów - Zarząd Okręgowy w Białymstoku.
  2. "Poczta Balonowa" zorganizowana zostanie w dniu 5 września 2008 roku, planowany lot balonu nastąpi z miasta Białystok (UP Białystok 1) w kierunku miejscowości Kleosin. W przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych lot może odbyć się w innym terminie lub trasa lotu może zostać zmieniona. W takiej sytuacji na przesyłkach zostanie umieszczony odcisk pieczęci kauczukowej z odpowiednią informacją.
  3. Z okazji rocznic upamiętniających obchody, zostanie wydana beznominałowa kartka pocztowa (korespondentka) oraz nalepki dla przesyłek "Poczty Balonowej". Jeden arkusik zawierał będzie 5 nalepek z napisem "Poczta Balonowa" oraz 4 przywieszki. Nalepki z napisem "Poczta Balonowa" tematycznie związane będą z obchodami rocznic, każda upamiętniała będzie inne wydarzenie. Całostki w postaci arkusika zostaną wydane w nakładzie 400 sztuk, jeden arkuszy zwierał będzie 5 nalepek i 4 przywieszki.
  4. Do przewozu "Pocztą Balonową" zostaną dopuszczone listy krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym z naklejoną nalepką Poczta Balonowa.
  5. Nalepki oraz karty pocztowe beznominałowe dla przesyłek "Poczty Balonowej" można zamawiać pod adresem: Stowarzyszenie Klub Balonowy ul. Sosnowa 64, 15-887 Białystok oraz w Urzędzie Pocztowym Białystok 1, ul. Warszawska 10, 15-001 Białystok.
  6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Balonową" odpowiednio przygotowane tj. opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami oraz zaadresowane i oklejone nalepką "Poczty Balonowej", należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Poczta Balonowa" w terminie do dnia 1 września 2008r na adres: Urząd Pocztowy Białystok 1, ul. Warszawska 10, 15-001 Białystok.
  7. Przesyłki po ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym, Urząd Pocztowy Białystok 1 przekaże upoważnionej osobie - członkowi załogi balonu.
  8. Przesyłki po przewiezieniu "Pocztą Balonową" zostaną przekazane przez upoważnionego członka załogi balonu do Urzędu Pocztowego w Klosinie. Przesyłki przesłane "Pocztą Balonową" po opracowaniu tj. po przystawieniu datownika dziennego oraz ostemplowaniu pieczątką z nazwą balonu, którym przesyłki zostały przesłane, zostaną wyekspediowane drogą pocztową do adresatów.
  9. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Balonową" odpowiada Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Białymstoku.
  10. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralę Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 18.07.2008r.

Kierownik Wydziału
Usług Filatelistycznych
Franciszek Czekierda

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij