W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024

PERFOMETRREKLAMA

Wróć do: XX OWF Wrocław 2008

Regulamin Specjalny (IREX) XX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej
450 lat Poczty Polskiej - Wrocław 2008
Wrocław, 21-20 listopad 2008 r.

1. Nazwa i cel wystawy

XX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna 450 LAT POCZTY POLSKIEJ - WROCŁAW 2008 organizowana jest dla uczczenia rocznicy 450-lecia Poczty Polskiej. Założeniem wystawy jest prezentacja jak największej liczby eksponatów filatelistycznych ukazujących historię poczty.

2. Organizator wystawy

Organizatorami XX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej 450 LAT POCZTY POLSKIEJ - WROCŁAW 2008 są:

3. Miejsce i data trwania wystawy

Wystawa odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 21. do 30. listopada 2008 r. w gmachu NOT, ul. Piłsudskiego 74 (ekspozycja główna) oraz w Zespole Szkół Nr 18 przy ul. Młodych Techników 58 (eksponaty wystawców młodzieżowych).

4. Organizacja wystawy

XX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna 450 LAT POCZTY POLSKIEJ - WROCŁAW 2008 organizowana jest w klasach konkursowych, które są zgodne z regulaminami GREX-PZF i GREV-PZF oraz odpowiednimi regulaminami specjalnymi SREV. Decydujące znaczenie będzie miał niniejszy regulamin specjalny IREX XX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej, który respektuje regulaminy i zasady wystawiennictwa obowiązujące w Polskim Związku Filatelistów.

5. Klasyfikacja eksponatów i klasy wystawowe

Eksponaty wystawowe muszą być dokładnie sklasyfikowane przez wystawcę. Komitet Organizacyjny rezerwuje sobie prawo zmiany klasyfikacji oraz nie przyjęcia zgłaszanego eksponatu bez podania przyczyny tej decyzji.

KLASY WYSTAWOWE

A. Klasy niekonkursowe (tylko eksponaty zaproszone)

A.1. Salon honorowy

A.2. Klasa oficjalna

B. Klasy konkursowe

B.1. Klasa mistrzowska KM

B.2. Klasa tradycyjna TR

B.3. Klasa historii poczty HP

B.4. Klasa całostek pocztowych CP

B.5. Klasa aerofilatelistyki AE

B.6. Klasa tematyczna TEM

B.7. Klasa maksimafilii CM

B.8. Klasa znaków fiskalnych REV

B.9. Klasa młodzieżowa (grupy wiekowe A - C) MŁ

B.10. Klasa eksponatów jednoekranowych JE

B.11. Klasa literatury filatelistycznej LIT

6. Warunki udziału w wystawie

Udział w wystawie jest możliwy po akceptacji przez Komitet Organizacyjny zgłoszeń, nadesłanych przez komisarzy okręgowych lub/i przez indywidualnych wystawców. Potwierdzone przez macierzyste okręgi formularze zgłoszeń z dołączoną kartą z planem (wstępem eksponatu) muszą być przesłane na adres Komisarza wystawy: do 15. sierpnia 2008 r.

Do 15. września 2008 r. Komitet Organizacyjny poinformuje wystawców - poprzez komisarzy okręgowych - o przyjęciu eksponatu na wystawę.

Warunkiem udziału w klasach konkursowych wystawy jest wcześniejsze uzyskanie minimum 2 razy medalu pozłacanego (w klasie młodzieżowej - minimum medalu dużego srebrnego) na wystawach krajowych II stopnia. Komitet Organizacyjny może zaprosić lub zaakceptować także eksponaty o specjalnym znaczeniu filatelistycznym, nie spełniającym tego minimum.

Za wyjątkiem klasy literatury, w klasach konkursowych jeden wystawca może prezentować najwyżej dwa eksponaty.

W klasie literatury filatelistycznej ocenie jury podlegać będą prace badawcze i monografie, jeżeli zostały opublikowane w ciągu ostatnich 5 lat (od roku 2003 do bieżącego), pozostałe wydawnictwa - w ciągu ostatnich 2. lat (od roku 2006 do bieżącego). Przy czasopismach powinien być wystawiany ostatni kompletny rocznik.

Warunkiem zorganizowania klasy mistrzowskiej (KM) jest zgłoszenie co najmniej 5 eksponatów.

W klasach konkursowych wystawcy otrzymują następującą liczbę 16-kartowych ekranów wystawowych: klasy B.1. - B.8. - 5 ekranów. W klasie B.9. wystawcy otrzymują: od 2 do 5 ekranów, w zależności od grupy wiekowej. W klasie B.10.: 1 ekran.

EKRANY WYSTAWOWE I KARTY WYSTAWOWE

Ekran wystawowy mieści 16 kart wystawowych, montowanych w 4. rzędach o łącznej szerokości 95 cm i wysokości 120 cm (4 x 30). Karty muszą być ponumerowane i znajdować się w przeźroczystych koszulkach ochronnych. Kopie atestów umieszczone winny być z tyłu odpowiedniej karty wystawowej.

7. Opłaty za uczestnictwo

W klasach konkursowych opłata za uczestnictwo w wystawie wynosi:

Opłaty za udział w wystawie nie podlegają zwrotowi. Należy je wpłacać na konto Zarządu Okręgu Wrocławskiego PZF, w BZWBK O/Wrocław nr 08 1090 1522 0000 0000 5201 9072 (nie później niż do 15. listopada 2008 r.) bądź gotówką przy przyjęciu eksponatu. Dowód wpłaty należy dołączyć do specyfikacji eksponatu.

8. Wyróżnienia przyznawane przez Sąd Konkursowy

Zgodnie z GREV-PZF oraz Regulaminami Specjalnymi SREV, Jury XX OWF może przyznać następujące wyróżnienia;

medal duży złoty

medal złoty

medal duży pozłacany

medal pozłacany

medal duży srebrny

medal srebrny

medal posrebrzany

medal brązowy

W klasie młodzieżowej (MŁ) obowiązują wyróżnienia zgodnie z zasadami wystawiennictwa obowiązującymi w PZF.

Jury może także przyznać gratulacje oraz następujące nagrody:

Wielką Nagrodę Honorową Wystawy (Grand Prix d'Honneur) dla najlepszego eksponatu w klasie mistrzowskiej

Wielką Nagrodę Wystawy (Grand Prix Wystawy) - za najlepszy eksponat w pozostałych klasach konkursowych

nagrody Specjalne Wystawy - dla najlepszych eksponatów wystawianych w poszczególnych klasach wystawowych (za wyjątkiem klasy, w której została przyznana Wielka Nagroda Wystawy).

Eksponaty nie wyróżnione przez jury otrzymają od Komitetu Organizacyjnego Wystawy zaświadczenie uczestnictwa.

9. Dostarczanie, przesyłanie i zwrot eksponatów

Wszystkie przyjęte eksponaty (poza klasą literatury filatelistycznej) przesyłane pocztą, muszą być dostarczone do Komitetu Organizacyjnego przed 15. listopada 2008 r. Eksponaty dostarczane osobiście bądź przez Komisarzy Okręgowych muszą trafić do Komitetu Organizacyjnego najpóźniej w przededniu rozpoczęcia wystawy, tzn. do 20 listopada 2008 r. do godz. 13.00.

W przypadku klasy literatury filatelistycznej, eksponaty muszą być dostarczone przed 31. października 2008 r.

Wszelkie wydatki związane z przesłaniem eksponatów pokrywa wystawca.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Komitet Organizacyjny XX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej 450 LAT POCZTY POLSKIEJ - WROCŁAW 2008 podejmie wszelkie uzasadnione i konieczne kroki dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony eksponatów w czasie wystawy. Wystawcom zaleca się indywidualne ubezpieczenie eksponatów. Ubezpieczenia nie można dokonać za pośrednictwem Komitetu Organizacyjnego.

Ani Komitet Organizacyjny, ani też Polski Związek Filatelistów, sponsor Poczta Polska, Komisarze okręgowi, członkowie sądku konkursowego, pracownicy i wolontariusze Komitetu Organizacyjnego wystawy, nie mogą przyjąć żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek eksponatu. Wszelkie ewentualne sprawy sporne będą rozpatrywane w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w Polsce.

MONTOWANIE I DEMONTOWANIE EKSPONATÓW

Montowanie i demontowanie eksponatów zostanie przeprowadzone pod nadzorem Komitetu Organizacyjnego i Komisarza okręgowego. Zwrot eksponatów wystawcom indywidualnym i Komisarzom nastąpi na miejscu wystawy w godzinach wieczornych 30. listopada 2008 r. w czasie i na warunkach określonych przez Komitet Organizacyjny.

Eksponaty wystawiane w klasie literatury filatelistycznej nie podlegają zwrotowi. Po zakończeniu wystawy zostaną one przekazane do biblioteki Zarządu Okręgu we Wrocławiu.

10. Zmiany regulaminu

Komitet Organizacyjny XX Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej 450 LAT POCZTY POLSKIEJ - WROCŁAW 2008 zastrzega sobie prawo - w porozumieniu z Prezydium ZG PZF - zmiany lub uzupełnienia regulaminu wystawy, o ile będzie to konieczne. Decyzje Komitetu Organizacyjnego nie dotyczą decyzji Jury, które są ostateczne.

Podpisując formularz zgłoszenia na wystawę, wystawca akceptuje w pełni niniejszy regulamin.

11. Adres Komitetu Organizacyjnego

Komitet Organizacyjny XX OWF

Zarząd Okręgu PZF we Wrocławiu

ul. Sztabowa 85/1

53-313 Wrocław

Adres mailowy: XXOWF@interia.pl

Kontakt telefoniczny: 071 364 00 09 poniedziałki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00.

12. Komisarz Wystawy:

Marek Zbierski

Komisarz XX OWF

ZO PZF we Wrocławiu

Ul. Sztabowa 85/1

53-313 Wrocław

tel. 0607 990722

mail: zbierski.OWF@interia.pl

Niniejszy Regulamin IREX został przyjęty uchwałą Prezydium ZG PZF nr 7/IXI/2008/Prez. PZF z 2008.06.14.

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij