W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024

PERFOMETRREKLAMA

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

Walory filatelistyczne poświęcone Kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w dniu 27 kwietnia 2014 r.

Strona obejmuje wydania odnoszące się bezpośrednio do kanonizacji, nie uwzględnia pozostałych wydawnictw związanych z osobą Jana Pawła II, które ukażą się przed lub w dniu kanonizacji, jak również walorów upamiętniających postać Świętego Jana Pawła II, które ukażą się po 27 kwietnia 2014 r.

Znaczki

Kanonizacja Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII

2 kwietnia 2014 roku do obiegu wchodzą dwa znaczki pocztowe, na których przedstawiono:Podstawowe dane emisji:

autor projektu:Marzanna i Jacek Dąbrowscy
ilość znaczków:2
wartość:5 zł i 5 zł
nakład:po 200.000 szt.
technika druku:offset
format znaczka:31,25 x 39,5 mm
format bloku:121 x 75 mm
papier:fluorescencyjny
data obiegu:2 kwietnia 2014 roku

Kanonizacja Papieża Jana Pawła II

2 kwietnia 2014 roku do obiegu wchodzą trzy znaczki pocztowe, na których przedstawiono:Podstawowe dane emisji:

autor projektu:Marzanna i Jacek Dąbrowscy
autor rytu:8,50 zł - Piotr Naszarkowski
ilość znaczków:3
wartość:2,35 zł, 5 zł i 8,50 zł
nakład:2,35 zł - 1.500.000 sztuk, 5 zł i 8,50 zł - po 200.000 szt.
technika druku:2,35 zł i 5 zł - offset, 8,50 zł - staloryt
format znaczka: 2,35 zł - 31,25 x 43 mm, 5 zł i 8,50 zł - 39,5 x 51 mm
format bloku:5 zł i 8,50 zł - 75 x 100 mm
papier:fluorescencyjny
arkusze sprzedażne:2,35 zł - 6 znaczków
data obiegu:2 kwietnia 2014 roku

źródło: Poczta Polska

Emisje te są wspólnymi wydaniami z Watykanem. Informacje o znaczkach watykańskich można znaleźć na stronie Poczty Watykanu. Informacje o wydaniach innych krajów można znaleźć na blogu Nowości filatelistyczne.

Datowniki okolicznościowe

Datowniki jednodniowe:


Datowniki używane do stemplowania kopert FDC:


źródło: Poczta Polska

Poczty specjalne

Regulamin "Międzynarodowej Poczty Samolotowej" organizowanej z okazji Kanonizacji Papieża Jana Pawła II

1. Organizatorami "Międzynarodowej Poczty Samolotowej" są:

2. "Międzynarodowa Poczta Samolotowa" z okazji Kanonizacji Papieża Jana Pawła II zostanie zorganizowana w dniu 25 kwietnia 2014. Przemieszczenie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Olsztyn 1 - Watykan - Urząd Pocztowy Olsztyn 1.

3. Do przewozu "Międzynarodową Pocztą Samolotową" dopuszczone zostaną listy priorytetowe nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe priorytetowe opłacone zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie zagranicznym, (w tym również opatrzone specjalną nalepką wydaną przez współorganizatora) i zaadresowane:

"Imię i Nazwisko"
POSTE RESTANTE
CITE DU VATICAN
RETOUR A L'EXPEDITEUR'

(Nalepki do przesyłek pocztowych "Międzynarodowej Poczty Samolotowej" można nabyć u współorganizatora Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej pod adresem: www.filatelia-maltanska.pl. Składanie zamówień e-maill: pocztazpkm@o2.pl.)

4. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Międzynarodową Pocztą Samolotową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem i ewentualnym naklejeniu nalepki "Międzynarodowej Poczty Specjalnej" należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18.04.2014 na adres: Urząd Pocztowy Olsztyn 1, ul. Pieniężnego 21, 10-001 Olsztyn z dopiskiem na kopercie: "Międzynarodowa Poczta Samolotowa". Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do UP Olsztyn 1 po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania (przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt). W zamkniętej kopercie z przesyłką przeznaczoną do przewozu "Międzynarodową Pocztą Samolotową" należy umieścić również opłaconą znaczkami zgodnie z obowiązującym cennikiem kopertę z adresem zwrotnym, na który należy przesłać opracowane przesyłki Międzynarodowej Poczty Samolotowej".

6. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Międzynarodową Pocztą Samolotową" zostaną w Urzędzie Pocztowym Olsztyn 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: "KANONIZACJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II, POCZTA SAMOLOTOWA, 25.04.2014, OLSZTYN 1".

7. Przesyłki po opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Olsztyn 1 zostaną przekazane upoważnionej osobie a następnie przewiezione do Wydziału Ekspedycyjno-Rozdzielczego w Warszawie, który przesyłki przekaże drogą lotniczą do Rzymu. Po przewiezieniu Międzynarodową Pocztą Samolotową przesyłki zostaną przekazane do Urzędu Pocztowego w Watykanie, celem ostemplowania datownikiem i umieszczenia w oddzielnej odsyłce oraz zwrócone drogą lotniczą do WER w Warszawie, który następnie przekaże przesyłki do Urzędu Pocztowego Olsztyn 1, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono na trasie Olsztyn - Watykan - Olsztyn". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.

8. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek 'Międzynarodową Pocztą Samolotową" odpowiada Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Bydgoszczy i Region Sieci w Olsztynie.

9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki i Handlu Dział Produktów i Usług Filatelistycznych w dniu 19.03.2014 roku.

źródło: Poczta Polska

Kartki beznominałowe

Wykaz obejmuje kartki wydane przez Pocztę Polską. Oprócz tego kartki wydają organizacje filatelistyczne i inne.

źródło: Poczta Polska

Stemple dodatkowe

Koło PZF nr 1 im. Stanisława Miksteina w Krakowie przygotowało stempel dodatkowy, stosowany od 27.04.2014 r. w UP Kraków 53 w trybie i na zasadach przewidzianych dla stempli dodatkowych (informacyjnych).

Organizatorzy Wystawy Filatelistycznej "Papież Jan Paweł II Święty" w Krakowie przygotowali cztery stemple dodatkowe.Stempel dodatkowy w UP Kielce 1:Gliwicki Klub Kolekcjonerów działający przy Oddziale Gliwickim PZF jako Klub Zainteresowań wydał dwa stemple dodatkowe:źródło: organizatorzy

Monety

Monety emisji "Kanonizacja Jana Pawła II - 27 IV 2014", data wejścia do obiegu: 15 kwietnia 2014 r.

źródło: NBP

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij