W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Regulamin Sądu Konkursowego Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Jubileusz 350 lecia Obrony Jasnej Góry" w Częstochowie

 1. Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Jubileusz 350 lecia Obrony Jasnej Góry" w Częstochowie jest wystawą konkursową II stopnia, zgodnie z zasadami regulaminowymi obowiązującymi od dnia 5 marca 2005r. w Polskim Związku Filatelistów.
 2. Sąd Konkursowy wystawy powołany został przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów Warszawie - na wniosek Przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów ZG PZF, w oparciu o propozycję Komitetu Organizacyjnego KWF.
 3. Sąd Konkursowy składa się z 11 członków w tym 3 aspirantów z głosem doradczym - w/w współpracują z 1 ekspertem oraz Komisarzem KWF.
 4. Ze swej strony Sąd Konkursowy wybiera na pierwszym posiedzeniu wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz 3 prowadzących grupy robocze.
 5. Sąd Konkursowy ma prawo dokonać zmian w zakwalifikowaniu eksponatu do klasy, grupy i działów oraz wyłączyć eksponat z oceny.
 6. Przewodniczący Sądu Konkursowego ma prawo na podstawie otrzymanej od Komisarza KWF listy wystawców, wystąpić do Komisji Ekspertów o informacje, w których eksponatach na wcześniejszych wystawach ujawniono obiekty wątpliwe i fałszywe.
 7. Na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia wystawy Przewodniczący Jury winien otrzymać od Komitetu Organizacyjnego:
  • Regulamin Wystawy.
  • Regulamin Sądu Konkursowego.
  • Wykaz wystawców i eksponatów z podziałem na klasy (grupy wiekowe ).
 8. Obrady Sądu Konkursowego są tajne, a orzeczenie ostateczne. Dotyczy to również rozpatrzenia wniosków, zgłaszanych przez eksperta.
 9. Decyzje Sądu Konkursowego zapadają przy udziale wszystkich obecnych Członków w drodze głosowania. Rozstrzyga zwykła większość głosów, a w razie równowagi głosów decyduje głos - Przewodniczącego Sądu Konkursowego.
 10. Przy ocenie eksponatów Sąd Konkursowy kieruje się wytycznymi, określonymi w Regulaminie Wystawy i w Regulaminie Sądu Konkursowego.
 11. Sąd Konkursowy może przyznać wystawcom w klasie konkursowej dorosłych następujące wyróżnienia:
  1. dyplom w randze medalu:
   • dużego złotego
   • złotego
   • dużego pozłacanego
   • pozłacanego
   • dużego srebrnego
   • srebrnego
   • posrebrzanego
   • brązowego
  2. dyplom
  3. inne ufundowane nagrody specjalne, w miarę możliwości zgodnie z życzeniami ofiarodawców, jeżeli będą takie propozycje.
 12. W klasie młodzieżowej najwyższym wyróżnieniem jest medal duży pozłacany.
 13. Eksponaty nie wyróżnione przez Sąd Konkursowy otrzymują od Komitetu Organizacyjnego Wystawy zaświadczenia uczestnictwa.
 14. Jury przyznaje jedynie nagrody specjalne oraz nagrody dla wyróżnień medalowych dużych złotych i złotych, jeżeli Komitet Organizacyjny przekaże odpowiednią ilość nagród.
 15. Nagrody nie rozdzielone Sąd Konkursowy zwraca Komitetowi Organizacyjnemu, bez żadnych dodatkowych dyspozycji, dotyczących sposobu ich wykorzystania. Wykaz nagród rozdzielonych przez Komitet Organizacyjny Wystawy nie może znależć się w protokole Jury.
 16. Posiedzenia Sądu Konkursowego są protokołowane. Wyniki pracy Jury winny być umieszczone w protokole końcowym wystawy po zakończeniu pracy Sądu Konkursowego i podane do ogólnej wiadomości przed zamknięciem wystawy.
 17. Do bezzwłocznego obowiązku Członków Sądu Konkursowego należy kompletne wypełnienie i podpisanie "Arkuszy oceny eksponatów".
 18. Obowiązkiem Przewodniczącego Jury jest ustalenie Członków Sądu Konkursowego, którzy będą brali udział w spotkaniu: Jury - Wystawcy.
 19. Dokumenty Sądu Konkursowego wraz z protokołem winny być przekazane Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy celem opracowania Palmaresu.
 20. Ponadto, po zakończeniu prac Sądu Konkursowego, Przewodniczący Jury przesyła bezpośrednio na ręce Przewodniczącego GKS-u następujące materiały:
  • Sprawozdanie z Działalności Sądu Konkursowego
  • Protokoł z pracy Sądu Konkursowego ( lub Palmares )
  • Protokoły z pracy Eksperta PZF ( po 3 egz. na prawach oryginału ).

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów w dniu 18.05.2005r. protokoł nr 88/XVIII/2005/Prob.

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij