W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Kanał RSS Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne

Wyszukiwarka

Regulamin Poczty Pielgrzymkowej organizowanej z okazji VI pielgrzymki Pocztowców na Jasną Górę w dniu 11 czerwca 2005r.

  1. Organizatorem "Poczty Pielgrzymkowej" są: Dyrekcja Okręgu Poczty w Katowicach, Rejonowy Urząd Poczty w Częstochowie oraz Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu w Częstochowie.
  2. Poczta Pielgrzymkowa zorganizowana zostanie w dniu 11.06.2005 roku z okazji VI. Pielgrzymki Pocztowców na Jasną Górę. Przesyłki zostaną przeniesione przez pracowników Poczty Polskiej na trasie RUP Częstochowa (Urząd Pocztowy Częstochowa 1) - Jasna Góra (Urząd Pocztowy Częstochowa 25).
  3. Do przeniesienia "Pocztą Pielgrzymkową" dopuszczone zostaną przesyłki priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
  4. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pocztą Pielgrzymkową" odpowiednio zaadresowane, opłacone i oznaczone, należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Rejonowy Urząd Poczty, ul. Orzechowskiego 7, 42 - 700 Częstochowa dopiskiem "Poczta Pielgrzymkowa" w terminie do 10 czerwca 2005r.
  5. Przesyłki dopuszczone do przeniesienia "Pocztą Pielgrzymkową" zostaną ostemplowane stemplem informacyjnym "Poczty Pielgrzymkowej", a znaczki skasowane datownikiem ozdobnym Częstochowa 1 (ze zmienną datą) - upamiętniającym 350-lecie obrony Jasnej Góry.
  6. Przesyłki polecone oklejone będą okolicznościową nalepką "R".
  7. Urząd Pocztowy Częstochowa 1 przekaże przesyłki upoważnionym pracownikom w celu ich przeniesienia na trasie pielgrzymki.
  8. Przesyłki po przeniesieniu "Pocztą Pielgrzymkową" zostaną odebrane przez pracownika Urzędu Pocztowego Częstochowa 25, następnie ostemplowane datownikiem stałym ozdobnym, Częstochowa 25 (ze zmienną datą) - upamiętniającym 350-lecie obrony Jasnej Góry i przesłane do adresatów zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.
  9. Za prawidłowy przebieg "Poczty Pielgrzymkowej" odpowiadają Dyrekcja Okręgu Poczty w Katowicach oraz Rejonowy Urząd Poczty w Częstochowie.
  10. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrekcję Generalną Poczty Polskiej, w dniu 30.05.05.

Z-ca Dyrektora Generalnego PP
Dyrektor Pionu Usług Pocztowych
Czesław Kowalski

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij