W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Harcerska Poczta Rikszowa z okazji 80. rocznicy powstania Harcerskiej Poczty Polowej

2024.06.28. 18:12

Regulamin "Harcerskiej Rikszowej Poczty Specjalnej" organizowanej w dniu 6 sierpnia 2024 roku z okazji 80. rocznicy powstania Harcerskiej Poczty Polowej

 1. "Harcerska Rikszowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Harcerskiej Rikszowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko przed Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu mieszczącym się w budynku Poczty Polskiej przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu) zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i rikszą przewozi go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przewiezieniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Harcerska Rikszowa Poczta Specjalna " są:
  1. Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego, Poczta Harcerska nr 28 Wrocław - "Szaniec"
  2. Poczta Polska S.A., Region Sieci we Wrocławiu.
 3. "Harcerska Rikszowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 6 sierpnia 2024 roku Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko) - Urząd Pocztowy Wrocław 32.
 4. Do przemieszczenia "Harcerską Rikszową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydane z tej okazji dwie kartki okolicznościowe pt. "80. Rocznica powstania Harcerskiej Poczty Polowej" od dnia 20 czerwca 2024 roku można kupić w cenie 2,20 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl).
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Harcerską Rikszową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 roku do Urzędu Pocztowego Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: "Harcerska Rikszowa Poczta Specjalna". Przesyłki będzie można również nadać w dniu 6 sierpnia 2024 roku w godzinach 10:00 - 12:00 na stoisku pocztowym zorganizowanym przed Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu mieszczącym się w budynku Poczty Polskiej przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Harcerską Rikszową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 06.08.2024 roku z hasłem: "80. rocznica powstania Harcerskiej Poczty Polowej 6 sierpnia - dzień poczt harcerskich", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia rikszą i dostarczenia do Urzędu Pocztowego Wrocław 32, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przewóz Harcerską Rikszową Pocztą Specjlaną na trasie Urząd Pocztowy Wrocław 1-Urząd Pocztowy Wrocław 32". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Harcerskiej Rikszowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Harcerskiej Rikszowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 1 i Urząd Pocztowy Wrocław 32.
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przewiezienia przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki rikszą,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Harcerskiej Rikszowej Poczty Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 28 czerwca 2024 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij