W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Samochodowa z okazji 8. Charytatywnego Rajdu Koguta Oława - Mrągowo

2024.04.29. 10:42

Regulamin "Samochodowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniach 29-31 maja 2024 roku z okazji 8. Charytatywnego Rajdu Koguta Oława - Mrągowo

 1. "Samochodowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Samochodowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Oława 1, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - samochodu, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Samochodowa Poczta Specjalna" są:
  1. Koło PZF nr 37 w Oławie - Okręg Wrocławski Polskiego Związku Filatelistów,
  2. Fundacja Muzeum Motoryzacji "WENA" w Oławie,
  3. Poczta Polska S.A.:
   • Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu,
   • Region Sieci we Wrocławiu, Urząd Pocztowy Oława 1,
   • Region Sieci w Białymstoku, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku,
   • Region Sieci w Olsztynie, Urząd Pocztowy Mrągowo 1.
 3. "Samochodowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniach 29-31 maja 2024 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Regiony Sieci we Wrocławiu i w Olsztynie, na trasie - Urząd Pocztowy Oława 1 - Urząd Pocztowy Mrągowo 1.
 4. Do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową pt. "8. Charytatywny Rajd Koguta" od dnia 16 maja 2024 roku można będzie kupić w cenie 2,20 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym Oława 1, ul. 1 Maja 21, 55-200 Oława 1 (up-olawa-257234@poczta-polska.pl).
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 maja 2024 r. do Urzędu Pocztowego Oława 1, ul. 1 Maja 21, 55-200 Oława 1 z dopiskiem na kopercie: "Samochodowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Samochodową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Oława 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 29.05.2024 roku z hasłem: "Muzeum Motoryzacji WENA w Oławie 8. Charytatywny Rajd Koguta 30.05-01.06.2024 Pokaz Filatelistyczny Rajd Koguta no to w drogę!", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przetransportowania samochodem i dostarczenia w dniu 31 maja 2024 roku do Urzędu Pocztowego Mrągowo 1, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przewieziono zabytkowym samochodem na trasie Oława 570 km Mrągowo". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Samochodowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Samochodowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Oława 1 i Region Sieci w Olsztynie - Urząd Pocztowy Mrągowo 1.
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki samochodem,
  3. W zakresie prawidłowego przebiegu "Samochodowej Poczty Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu i Region Sieci w Białymstoku, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 26 kwietnia 2024 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij