W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Rowerowa z okazji 120. rocznicy urodzin abp. Antoniego Baraniaka

2024.02.29. 16:08

Regulamin "Rowerowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 14 czerwca 2024 roku z okazji 120. Rocznicy urodzin Abp. Antoniego Baraniaka

 1. "Rowerowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Rowerowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje stałym datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania 14.06.2024 r. przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i przemieszcza go na wyznaczonej trasie, a następnie przekazuje do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Rowerowa Poczta Specjalna" są:
  1. Gmina Książ Wlkp.
  2. Centrum Kultury Książ Wielkopolski - grupa rowerowa
  3. Poczta Polska S.A.:
   • Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy Książ Wlkp, Urząd Pocztowy Grabów nad Prosną.
 3. "Rowerowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 14 czerwca 2024 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Książ Wlkp - Sebastianowo -Urząd Pocztowy Grabów nad Prosną.
 4. Do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12 czerwca 2024 r. do Urzędu Pocztowego Książ Wlkp, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 63-130 Książ Wlkp, z dopiskiem na kopercie: "Rowerowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Książ Wlkp, zostaną opatrzone stałym datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania z hasłem: "Ksiąscy Patroni 2024 Arcybiskup Antoni Baraniak Emilia Sczaniecka dr Maksymilian Krybus Maksymilian Cygalski" z datą stosowania 14.06.2024 r. i przekazane upoważnionej osobie celem przemieszczenia na wyznaczonej trasie, a następnie przekazane do Urzędu Pocztowego Grabów nad Prosną, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem obiegowym oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przemieszczono Rowerową Pocztą Specjalną". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany środka transportu w przypadku wystąpienia bardzo złych warunków pogodowych uniemożliwiających poruszanie się rowerem.
 8. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Rowerowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Rowerowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Poznaniu - Urząd Pocztowy Książ Wlkp. - Urząd Pocztowy Grabów nad Prosną,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie trasie: rowerzysta Pani Genowefa Genderka,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu Region Sieci Poznań Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 2024 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij