W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Pierwsza na świecie Specjalna Poczta Łazikowa

2023.10.17. 10:51

Regulamin Poczty Specjalnej Łazikowej organizowanej w dniu 12 grudnia 2023 roku na trasie: Urząd Pocztowy Rzeszów 3 - Politechnika Rzeszowska - Urząd Pocztowy Rzeszów 3

 1. Poczta Specjalna Łazikowa - jest organizowana przez Pocztę Polską S. A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji Poczty Specjalnej Łazikowej:
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Rzeszów 3 (przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego 77 w Rzeszowie), zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i dostarcza do Politechniki Rzeszowskiej skąd przesyłki będą dostarczone łazikiem do Urzędu Pocztowego Rzeszów 3.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Samolotowa Poczta Specjalna" są:
  1. PZF Zarząd Okręgu w Rzeszowie;
  2. Politechnika Rzeszowska;
  3. Poczta Polska S.A.:
   • Region Sieci w Rzeszowie, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie,
   • Urząd Pocztowy Rzeszów 3.
 3. Poczta Specjalna"Łazikowa zostanie zorganizowana w dniu 12 grudnia 2023 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Rzeszowie na trasie: Urząd Pocztowy Rzeszów 3 - Politechnika Rzeszowska- Urząd Pocztowy Rzeszów 3.
 4. Do przemieszczania Pocztą Specjalną Łazikową zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia Pocztą Specjalną Łazikową po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone /doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 8 grudnia 2023 roku do Urzędu Pocztowego Rzeszów 3, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 77, 35-042 Rzeszów3 z dopiskiem na kopercie: "Poczta Specjalna Łazikowa". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie, nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia Pocztą Specjalną Łazikową w Urzędzie Pocztowym Rzeszów 3 zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą 12.12.2023 z hasłem : "Pierwsza na świecie Specjalna Poczta Łazikowa" następnie przekazane upoważnionej osobie w celu dostarczenia do Politechniki Rzeszowskiej. Następnie dostarczone łazikiem marsjańskim Legendary 2.0 do Urzędu Pocztowego Rzeszów 3, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: "Przewieziono łazikiem Legendary 2.0 12.12.2023". Następnie przesyłki zostaną przesłane i dręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczania przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Łazikowej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób, za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację Poczty Specjalnej Łazikowej odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci w Rzeszowie, Urząd Pocztowy Rzeszów 3;
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: upoważniona osoba;
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Łazikowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Rzeszowie Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 16 2023 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij