W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024

PERFOMETRREKLAMA

75-lecie działalności Rawickiej Biblioteki Publicznej

2023.09.13. 20:09

Od wielu dekad przyjęło się, że rocznice powstania Biblioteki ta zasłużona placówka obchodzi pod koniec roku. Dla większości mieszkańców Rawicza biblioteka publiczna do tego roku nierozerwalnie kojarzyła się z budynkiem Domu Kultury.

Początki działalności Domu Kultury i Biblioteki przykryła mgła, jaka w pierwszych latach po II wojnie światowej okryła wiele dziedzin życia w Rawiczu. Tylko już najstarsi rawiczanie pamiętają, że zanim obie te placówki zostały ulokowane w budynku dawnej Strzelnicy Bractwa Kurkowego w Rawiczu, najpierw działały w różnych innych lokalizacjach na terenie miasta.

Na początku lat 90-tych XX w. reaktywując działalność Bractwa Kurkowego w Rawiczu, na podstawie odnalezionych dokumentów brackich i z pomocą miejscowych regionalistów, udało się ustalić, że w 1949 r. działalność stowarzyszenia z przyczyn politycznych została zawieszona przez Wojewódzką Radę Narodową w Poznaniu. 16 lipca 1949 r. Starostwo podpisało z Bractwem Kurkowym w Rawiczu umowę najmu, na podstawie której przejęło Strzelnicę wraz z inwentarzem i ogrodem na cele kulturalne. Umowa obowiązywała od 1 czerwca 1949 r., a faktyczne przejęcie całego majątku Bractwa przez Powiatowy Związek Samorządowy w Rawiczu nastąpiło 2 czerwca 1949 r. Z końcem 1949 roku, mimo że formalnie Bractwo Kurkowe w Rawiczu nie zostało rozwiązane, to faktycznie działalność tego najstarszego stowarzyszenia wygasła.

Powiatowy Związek Samorządowy przy Wydziale Powiatowym w Rawiczu po przejęciu majątku nieruchomego i ruchomego Bractwa Kurkowego, budynek Strzelnicy poddał przebudowie pod potrzeby nowych placówek kultury. Przeniesienie Powiatowego Domu Kultury (PDK) z budynku przy Wałach Jarosława Dąbrowskiego nr. 33 do budynku Strzelnicy odbyło się wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną. Oficjalne otwarcie Powiatowego Domu Kultury w nowej siedzibie odbyło się w czerwcu 1950 roku. Od tej chwili Powiatowa Biblioteka Publiczna razem z Powiatowym Domem Kultury swoje siedziby miały w budynku już byłej Strzelnicy.

Wracając do początków należy przypomnieć, że powojenne dzieje rawickich bibliotek sięgają 1945 r. O zabezpieczenie rozproszonych i niszczejących księgozbiorów apelował na sesji Powiatowej Rady Narodowej Mieczysław Heimrath, przedwojenny wykładowca w Korpusie Kadetów nr 2 w Rawiczu, a po wojnie nauczyciel miejscowego Liceum Ogólnokształcącego.

Z inicjatywy m.in. ówczesnego inspektora szkolnego Stanisława Nowotnego utworzona została Biblioteka Zbiorcza Inspektoratu Szkolnego, mieszcząca się w pomieszczeniach dawnego sklepu w Rynku, pod nr 16. Po remoncie tego lokalu przeniesiono tam książki zbierane od pewnego czasu na terenie całego powiatu (m.in. z różnych instytucji, zakładów pracy, dawnych dworów) i początkowo składowane w Starostwie Powiatowym. Znaczną część książek przekazano do Poznania, w Rawiczu pozostało ok. 4 tys. tomów. W dwa lata później, w 1947 r. bibliotekę, już pod nazwą Biblioteki Powiatowej, przeniesiono do budynku przy Wałach Dąbrowskiego. W tym czasie istniała już także Miejska Biblioteka Publiczna, w lokalu przy ul. Ignacego Buszy. W lutym 1948 r. formalnie zainicjowała w Rawiczu działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna. Miejską Bibliotekę Publiczną i Powiatową Bibliotekę Publiczną, przeniesiono do gmachu dawnej Strzelnicy przy ul. Targowej 1, gdzie większą część budynku zajął Dom Kultury i w 1955 r. obie Biblioteki połączono.

Na skutek reformy oświaty, po likwidacji gimnazjów w 2019 r. gmina Rawicz przystąpiła do adaptacji budynku po byłym Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza na multibibliotekę. Od listopada 2022 r. Rawicka Biblioteka Publiczna rozpoczęła przenosić się z budynku Domu Kultury do adaptowanego obiektu po byłym gimnazjum.

Oficjalnie Rawicka Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność w nowym obiekcie z początkiem maja 2023 r. Warunki do działalności znacznie poprawiły się i aby podkreślić zmianę zakresu działalności, Rawicka Biblioteka Publiczna od bieżącego roku pełni funkcję Multibiblioteki.

Z okazji 75-lecia Rawickiej Biblioteki Publicznej zostanie wprowadzona do sprzedaży kartka okolicznościowa. Natomiast od 20 listopada 2023 r. w Urzędzie Pocztowym Rawicz 1 stosowany będzie datownik okolicznościowy związany tematycznie z tym wydarzeniem.

Nakładem Biblioteki wydane będą trzy wzory znaczków emisji "MójZNACZEK - znaczek okazjonalny".

Na ilustracjach prezentujemy wizualizację arkusza oraz wizualizację kartki pocztowej "75-lecie Rawickiej Biblioteki Publicznej. 1948-2023".

Kartka pocztowa może być opieczętowana okolicznościowym datownikiem "Rawicz 1. 75-lecie Rawickiej Biblioteki Publicznej. 1948-1955-2023".

Zamówienia na kartki pocztowe oraz na całe arkusiki można składać w placówce pocztowej UP Rawicz 1, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 63-900 Rawicz.

Tadeusz Pawłowski

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij