W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Motocyklowa z okazji Roku Pawła Edmunda Strzeleckiego

2023.07.11. 13:55

Regulamin "Motocyklowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 06 października 2023 roku z okazji: Roku Pawła Edmunda Strzeleckiego

 1. "Motocyklowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Motocyklowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem ozdobnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Filia Urzędu Pocztowego Poznań 41 przy ul. Głuszyna 136 w Poznaniu, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - motocykla, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Motocyklowa Poczta Specjalna" są:
  1. Rada Osiedla Głuszyna w Poznaniu,
  2. GRUPA MOTOCYKLOWA KRUK 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO POZNAŃ - KRZESINY,
  3. Szkoła Podstawowa nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu,
  4. Poczta Polska S.A.:
   • Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
   • Urząd Pocztowy Poznań 41 w ramach, którego działa Filia mieszcząca się przy ul. Głuszyna 136 w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 9
 3. "Motocyklowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 06 października 2023 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu na trasie: Filia Urzędu Pocztowego Poznań 41 mieszcząca się przy ul. Głuszyna 136 w Poznaniu - Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu - Urząd Pocztowy Poznań 9.
 4. Do przemieszczenia "Motocyklową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Motocyklową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 04 października 2023 r. do Filii Urzędu Pocztowego mieszczącej się przy ul. Głuszyna 136, 61-360 Poznań 41 z dopiskiem na kopercie: "Motocyklowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Motocyklową Pocztą Specjalną" w Filii Urzędu Pocztowego Poznań 41 mieszczącej się przy ul. Głuszyna 136 w Poznaniu, zostaną opatrzone datownikiem ozdobnym z datą stosowania 06.10.2023 r. z hasłem: ,,Pierwszy Polak, który okrążył świat w celach naukowych Poznań Głuszyna Rok 2023 Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przetransportowania motocyklem na wyznaczonej trasie. Następnie przesyłki zostaną dostarczone do Urzędu Pocztowego Poznań 9, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: ,,Z okazji Roku Pawła Strzeleckiego przewieziono motocyklem na trasie Poznań Głuszyna - Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Motocyklowej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Motocyklowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci w Poznaniu - Urząd Pocztowy Poznań 41 (FUP przy ul. Głuszyna 136 w Poznaniu), Urząd Pocztowy Poznań 9,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki motocyklem,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Motocyklowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 29 czerwca 2023 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij