W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024

PERFOMETRREKLAMA

Harcerska Poczta Samochodowa z okazji I Zlotu Kadry Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

2023.07.03. 10:41

Regulamin "Harcerskiej Samochodowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniach 26-27 sierpnia 2023 roku z okazji I Zlotu Kadry Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 1. "Harcerska Samochodowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Harcerskiej Samochodowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Bystrzyca Kłodzka 1, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - samochodu, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Harcerska Samochodowa Poczta Specjalna" są:
  1. Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego, Poczta Harcerska nr 28 Wrocław - ''Szaniec",
  2. Poczta Polska S.A., Region Sieci we Wrocławiu.
 3. "Harcerska Samochodowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniach 26-27 sierpnia 2023 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Bystrzyca Kłodzka 1 - Urząd Pocztowy Wrocław 32.
 4. Do przemieszczenia "Harcerską Samochodową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową pt. ''I Zlot Kadry Chorągwi Dolnośląskiej ZHP" od dnia 14 lipca 2023 roku można będzie kupić w cenie 1,40 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym Bystrzyca Kłodzka 1, ul. Sienkiewicza 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (up-bystrzycaklodzka-234912@poczta-polska.pl).
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Harcerską Samochodową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26 sierpnia 2023 r. do godz. 11:00 do Urzędu Pocztowego Bystrzyca Kłodzka 1, ul. Sienkiewicza 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka z dopiskiem na kopercie: "Harcerska Samochodowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Harcerską Samochodową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Bystrzyca Kłodzka 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 26.08.2023 r. z hasłem: ''I Zlot Kadry Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, Marianówka 25-27.08.2023 r.", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przetransportowania samochodem i dostarczone w dniu 27 sierpnia 2023 roku do Urzędu Pocztowego Wrocław 32, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: ''Przewieziono harcerską samochodową pocztą specjalną na trasie: Bystrzyca Kłodzka - Wrocław". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Harcerskiej Samochodowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Harcerskiej Samochodowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Bystrzyca Kłodzka 1 i Urząd Pocztowy Wrocław 32.
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki samochodem,
  3. W zakresie prawidłowego przebiegu "Harcerskiej Samochodowej Poczty Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 30 czerwca 2023 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij