W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Helikopterowa z okazji 420. rocznicy urodzin doktora Jana Jonstona

2023.06.30. 08:40

Regulamin "Helikopterowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 03 września 2023 roku z okazji: 420. rocznicy urodzin doktora Jana Jonstona

 1. "Helikopterowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Helikopterowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Stoisko Poczty Polskiej w Szamotułach organizowane przez Urząd Pocztowy w Szamotułach, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - helikoptera, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Helikopterowa Poczta Specjalna" są:
  1. Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski Koło PZF w Lesznie,
  2. Pan Olgierd Stankiewicz - pilot,
  3. Miasto Leszno,
  4. Szamotulski Ośrodek Kultury Instytucja Kultury,
  5. Poczta Polska S.A.:
   • Region Sieci w Poznaniu,
   • Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
   • Urząd Pocztowy Szamotuły,
   • Urząd Pocztowy Leszno 1.
 3. "Helikopterowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 03 września 2023 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu na trasie: UP Szamotuły - UP Leszno 1.
 4. Do przemieszczenia "Helikopterową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Helikopterową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 01 września 2023 roku do Urzędu Pocztowego Szamotuły ul. Dworcowa 11, 64-500 Szamotuły z dopiskiem na kopercie: "Helikopterowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki będzie można nadać na "Helikopterową Pocztę Specjalną" również w dniu 03 września 2023 roku przy stoisku okolicznościowym organizowanym w Szamotułach. Start helikoptera odbędzie się z parkingu w Szamotułach przy ul. Franciszkańskiej.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Helikopterową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Szamotuły, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: ,,420. rocznica urodzin Jan Jonston", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przetransportowania helikopterem i następnie dostarczenie do Urzędu Pocztowego Leszno 1, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: ,,Przetransportowano Helikopterem ID-718. Pilot Olgierd Stankiewicz, członek załogi lek. Jacek Galicki" Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Helikopterem Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Helikopterowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci w Poznaniu - Urząd Pocztowy Szamotuły, Urząd Pocztowy Leszno 1,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym regulaminie trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Helikopterowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 29.06.2023 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij