W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Harcerska Poczta Tramwajowa z okazji 100-lecia harcerstwa w Bytomiu Łagiewnikach

2023.04.03. 11:47

Regulamin "Harcerskiej tramwajowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 20 kwietnia 2023 roku z okazji 100-lecia harcerstwa w Bytomiu Łagiewnikach

 1. "Harcerska tramwajowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Harcerskiej tramwajowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera ze stoiska pocztowego zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i przemieszcza go na wyznaczonej trasie, a następnie przekazuje do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Harcerska tramwajowa Poczta Specjalna" są:
  1. Oddział Polskiego Związku Filatelistów Bytom
  2. Komenda Hufca ZHP Bytom
  3. Poczta Harcerska 123 Bytom
  4. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Katowicach
   2. Region Sieci w Katowicach, Urząd Pocztowy Bytom 2
 3. "Harcerska tramwajowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 20 kwietnia 2023r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Stoisko pocztowe podczas pokazu filatelistycznego w harcówce 36 Drużyny Harcerskiej i 36 Gromady Zuchowej w Bytomiu Łagiewnikach - Urząd Pocztowy Bytom 2.
 4. Do przemieszczenia "Harcerską tramwajową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Harcerską tramwajową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18 kwietnia 2023r. do Urzędu Pocztowego Bytom 2, ul. Karola Miarki 2, 41-902 Bytom, z dopiskiem na kopercie: "Harcerska tramwajowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Harcerską tramwajową Pocztą Specjalną", zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "100 lat harcerstwa w Łagiewnikach, I Drużyna Harcerzy Łagiewniki; Jednością silni" a następnie przekazane upoważnionej osobie celem przemieszczenia na wyznaczonej trasie i dostarczone do Urzędu Pocztowego Bytom 2, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem dzienny i oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: Harcerska Poczta Tramwajowa przewieziono na trasie Bytom ul. Krzyżowa - Bytom ul. Łagiewnicka. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Harcerskiej tramwajowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Harcerskiej tramwajowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci Katowice - Urząd Pocztowy Bytom 2
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie trasie: Oddział Polskiego Związku Filatelistów Bytom, Komenda Hufca ZHP Bytom, Poczta Harcerska 123 Bytom
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu Region Sieci Katowice Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Katowicach
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 31.03.2023 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij