W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Samochodowa "Prześlij życzliwość"

2023.02.20. 13:16

Regulamin Samochodowej Poczty Specjalnej "PRZEŚLIJ ŻYCZLIWOŚĆ", organizowanej w dniach od 24 lutego - 28 lutego 2023 roku w celu zamanifestowania solidarności z Narodem Ukraińskim

 1. W ramach organizacji Poczty Specjalnej "PRZEŚLIJ ŻYCZLIWOŚĆ":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba w UP Lublin 1 stempluje wszystkie przesyłki biorące udział w Poczcie Specjalnej "PRZEŚLIJ ŻYCZLIWOŚĆ" i pakuje je do oznaczonego i zabezpieczonego worka następnie wymianą pocztową odsyła do UP Białystok 1.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem okolicznościowym, stałym ozdobnym ze zmienną datą oraz stemplem informacyjnym, przygotowanym w celu upamiętnienia Poczty Specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Organizatorem Poczty Specjalnej "PRZEŚLIJ ŻYCZLIWOŚĆ" jest Poczta Polska S.A.:
  1. Region Sieci w Lublinie - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie,
  2. Region Sieci w Lublinie Urząd Pocztowy Lublin 1,
  3. Region Sieci w Białymstoku - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku,
  4. Region Sieci w Białymstoku - Urząd Pocztowy Białystok 1.
 3. Poczta Specjalna "PRZEŚLIJ ŻYCZLIWOŚĆ" zostanie zorganizowana w dniach 24.02.-28.02.2023r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Lublin 1 - Urząd Pocztowy Białystok 1.
 4. Do przemieszczenia Pocztą Specjalną "PRZEŚLIJ ŻYCZLIWOŚĆ" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia Pocztą Specjalną "PRZEŚLIJ ŻYCZLIWOŚĆ", po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być dostarczone przez klientów do Urząd Pocztowy Lublin 1, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 20-001 Lublin w zamkniętej kopercie w terminie do 23.02.2023 r.
  Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia Pocztą Specjalną "PRZEŚLIJ ŻYCZLIWOŚĆ" w Urzędzie Pocztowym Lublin 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 24.02.2023 r. z hasłem: Prześlij Życzliwość. Solidarni z Ukrainą 24.02.2023 Lublin 1 i dostarczone do Urzędu Pocztowego Białystok 1, który umieści na nich odcisk datownika ozdobnego z herbem miasta Białystok z datą 28.02.2023 r. oraz stempel informacyjny o treści: "Przewieziono Pocztą Specjalną na trasie Lublin - Białystok" Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej.
 8. Za prawidłową realizację Poczty Specjalnej "PRZEŚLIJ ŻYCZLIWOŚĆ" odpowiadają:.
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Lublinie - Urząd Pocztowy Lublin 1 oraz Region Sieci w Białymstoku - Urząd Pocztowy Białystok 1,
  2. w zakresie prawidłowego przebiegu Region Sieci w Lublinie Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Lublinie, Region Sieci w Białymstoku Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Białymstoku .
 9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 20.02.2023 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij