W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024
Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Rowerowa z okazji 100. rocznicy zakończenia procesu kształtowania granic II RP (Kępno - Namysłów)

2023.02.15. 09:20

Regulamin "Rowerowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 15 marca 2023 roku z okazji 100. rocznicy zakończenia procesu kształtowania granic II RP

 1. "Rowerowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Rowerowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i przemieszcza go na wyznaczonej trasie, a następnie przekazuje do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem okolicznościowym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Rowerowa Poczta Specjalna" są:
  1. Pan Mirosław Kozyra
  2. Poczta Polska S.A.:
   • Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy Kępno 1
   • Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Katowicach, Urząd Pocztowy Namysłów
 3. "Rowerowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 15 marca 2023 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Kępno 1 - Urząd Pocztowy Namysłów.
 4. Do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13 marca 2023 r. do Urzędu Pocztowego Kępno 1, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 63-600 Kępno 1, z dopiskiem na kopercie: "Rowerowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Rowerową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Kępno 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "100. rocznica zakończenia procesu kształtowania granic II RP 103 lata Kępna w Niepodległej Polsce" i przekazane upoważnionej osobie celem przemieszczenia na wyznaczonej trasie, a następnie przekazane do Urzędu Pocztowego Namysłów, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem okolicznościowym z hasłem: "100. rocznica zakończenia procesu kształtowania granic II RP" oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przemieszczono Pocztą Specjalną na trasie UP Kępno 1 - UP Namysłów". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany środka transportu w przypadku wystąpienia bardzo złych warunków pogodowych uniemożliwiających poruszanie się rowerem.
 8. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Rowerowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Rowerowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Poznaniu - Urząd Pocztowy Kępno 1 oraz Region Sieci w Katowicach - Urząd Pocztowy Namysłów,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie trasie: Pan Mirosław Kozyra,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu Region Sieci Poznań Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci Katowice Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 14 lutego 2023 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij