W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024
Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Specjalna Kopernik

2023.02.14. 14:58

Regulamin Jubileuszowej Poczty Specjalnej "KOPERNIK", organizowanej w dniach od 19 lutego - 24 lutego 2023 roku z okazji: 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

 1. W ramach organizacji Jubileuszowej Poczty Specjalnej "KOPERNIK":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba w UP Warszawa 1 stempluje wszystkie przesyłki biorące udział w Jubileuszowej Poczcie Specjalnej "KOPERNIK" i spakuje je do jednego, oznaczonego i zabezpieczonego worka, umieści w kartonie i odeśle paczką służbową, priorytetową do UP Olsztyn 1.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem okolicznościowym, stałym ozdobnym ze zmienną datą eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym, przygotowanym w celu upamiętnienia Poczty Specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Organizatorem Jubileuszowej Poczty Specjalnej "KOPERNIK" jest Poczta Polska S.A.:
  1. Region Sieci Warszawa - Miasto - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie,
  2. Region Sieci Warszawa - Miasto - Urząd Pocztowy Warszawa 1,
  3. Region Sieci w Olsztynie - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku,
  4. Region Sieci w Olsztynie - Urząd Pocztowy Olsztyn 1,
  5. Region Sieci w Olsztynie - Urząd Pocztowy Braniewo 1 FUP we Fromborku.
 3. Jubileuszowa Poczta Specjalna "KOPERNIK" zostanie zorganizowana w dniach 19.02. - 24.02.2023. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Warszawa 1 - UP Olsztyn 1 - Urząd Pocztowy Braniewo 1 FUP we Fromborku.
 4. Do przemieszczenia Jubileuszową Pocztą Specjalną "KOPERNIK" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia Jubileuszową Pocztą Specjalną "KOPERNIK", po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być dostarczone przez klientów do UP Warszawa 1, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-001 Warszawa w zamkniętej kopercie w terminie do 18.02.2023.
  Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia Jubileuszową Pocztą Specjalną "KOPERNIK" w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 19.02.2023 r. z hasłem: "Mikołaj Kopernik 550 Centrum Nauki Kopernik" i dostarczone do Urzędu Pocztowego Olsztyn 1, który umieści na nich odcisk datownika ozdobnego z herbem miasta Olsztyn z datą 22.02.2023 r. Następnie odeśle je wymianą pocztową do FUP Braniewo 1 we Fromborku, który umieści na przesyłkach odcisk datownika eksploatacyjnego z datą 24.02.2023 oraz stempel informacyjny o treści: Przewieziono Jubileuszową Pocztą Specjalną "KOPERNIK". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej.
 8. Za prawidłową realizację Jubileuszowej Poczty Specjalnej "KOPERNIK" odpowiadają:.
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci Warszawa - Miasto - Urząd Pocztowy Warszawa 1 oraz Region Sieci Olsztyn - Urząd Pocztowy Olsztyn 1, Urząd Pocztowy Braniewo 1,
  2. w zakresie prawidłowego przebiegu Region Sieci Warszawa - Miasto Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Warszawie, Region Sieci Olsztyn Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Białymstoku .
 9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 14.02.2023 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacja dodatkowa

Z uwagi na krótki czas na zgłoszenie przesyłek, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie oferuje pomoc w zakupie znaczków i kartek pocztowych oraz przygotowaniu przesyłek. Kontakt: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij