W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Podziemna z okazji Barbórki 2022

2022.11.08. 09:06

Regulamin "Podziemnej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 01 grudnia 2022 roku z okazji obchodów Barbórka 2022

 1. "Podziemna Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Podziemnej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i przemieszcza go do Szybu "Bolko" (Fiedlersglückgrube) a następnie do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Podziemna Poczta Specjalna" są:
  1. Terenowe Koło Polskiego Związku Filatelistów nr 29 Piekary Śląskie
  2. Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko-Dąbrowski Oddział Bytom,
  3. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Katowicach
 3. "Podziemna Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 01 grudnia 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie Urząd Pocztowy Piekary Śląskie 1 - Szyb "Bolko" poziom 124.9 m - Urząd Pocztowy Bytom 2.
 4. Do przemieszczenia "Podziemną Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Podziemną Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 25 listopada 2022r. do Urzędu Pocztowego Piekary Śląskie 1, ul. Bytomska 90, 41-940, z dopiskiem na kopercie: "Podziemna Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Podziemną Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Piekary Śląskie 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: Kopalnia Andaluzja 1908-2008; kopalnia Julian 1945-2022 pokaz filatelistyczny Piekarskie Kopalnie Węgla i przekazane upoważnionej osobie celem przemieszczenia na trasie Urząd Pocztowy Piekary Śląskie 1 - Szyb "Bolko" poziom 124,9 m a następnie przekazane do Urzędu Pocztowego Bytom 2, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "przemieszczono Pocztą Podziemną na trasie UP Piekary Śląskie 1 - szyb "Bolko" poziom 124,9 m - UP Bytom 2". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Podziemnej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Podziemnej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci Katowice - Urząd Pocztowy Piekary Śląskie 1 oraz Urząd Pocztowy Bytom 2
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie trasie: Terenowe Koło PZF nr 29 w Piekarach Śląskich oraz PZF Okręg Śląsko Dąbrowski Oddział Bytom
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu Region Sieci Katowice Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Katowicach
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 10 października 2022 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij