W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Autokarowa z okazji 175. rocznicy urodzin Bolesława Prusa i Dnia Edukacji Narodowej

2022.10.04. 13:35

Regulamin "Autokarowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 14 października 2022 roku z okazji: 175. rocznica urodzin Bolesława Prusa. Dnia Edukacji Narodowej

 1. "Autokarowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Autokarowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia autokarowej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Nałęczów 3, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając z autokaru jako środka transportu, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Urzędu Pocztowego Namysłów.
  3. Poczta Polska S.A., po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie (Urząd Pocztowy Nałęczów 3 - Urząd Pocztowy Namysłów), rozpieczętowuje pakiet z przesyłkami pocztowymi, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia autokarowej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z obowiązującymi powszechnymi przepisami.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Autokarowa Poczta Specjalna" są:
  1. Mirosław Kozyra - Nauczyciel/organizator wycieczki autokarowej
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
   2. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach
   3. Region Sieci w Lublinie, Urząd Pocztowy Nałęczów 3,
   4. Region Sieci w Katowicach, Urząd Pocztowy Namysłów,
 3. "Autokarowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 14 października 2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Nałęczów 3 - Urząd Pocztowy Namysłów.
 4. Do przemieszczenia "Autokarową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy polecone, krajowe i zagraniczne, listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Autokarową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie: do dnia 10 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Nałęczów 3 ul. Głębocznica 23, 24-150 Nałęczów, z dopiskiem na kopercie: "Autokarowa Poczta Specjalna". Przesyłki będą przewiezione na całej trasie tj.: Urząd Pocztowy Nałęczów 3 - Urząd Pocztowy Namysłów. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Autokarową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Nałęczów 3, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 14 października 2022 roku i z hasłem: "175. ROCZNICA URODZIN BOLESŁAWA PRUSA. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2022 NAŁĘCZÓW 3 " i przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia na wyznaczonej trasie i dalej dostarczone w dniu 17 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Namysłów, który umieści na nich odcisk datownika dziennego: oraz stempel informacyjny o treści: "POCZTA SPECJALNA. PRZEWIEZIONO NA TRASIE Nałęczów - Namysłów 465". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Autokarowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób, za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Autokarowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Lublinie oraz UP Nałęczów 3.
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym regulaminie trasie: Urząd Pocztowy Nałęczów 3 - Urząd Pocztowy Namysłów - p. Mirosław Kozyra (na podstawie otrzymanego upoważnienia).
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Autokarowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach oraz Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 22 września 2022 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij