W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Ps
2023

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Autokarowa z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie

2022.09.27. 12:55

Regulamin "Autokarowej Poczty Specjalnej ", organizowanej w dniach 12 - 14 października 2022 roku z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie

 1. "Autokarowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Autokarowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia autokarowej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Namysłów, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając z autokaru jako środka transportu, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Urzędu Pocztowego Nałęczów 3.
  3. Poczta Polska S.A., po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie (Urząd Pocztowy Namysłów - Urząd Pocztowy Nałęczów 3), rozpieczętowuje pakiet z przesyłkami pocztowymi, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem okolicznościowym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia autokarowej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z obowiązującymi powszechnymi przepisami.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Autokarowa Poczta Specjalna" są:
  1. Mirosław Kozyra - Nauczyciel-organizator wycieczki autokarowej
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
   2. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach
   3. Region Sieci w Lublinie, Urząd Pocztowy Nałęczów 3,
   4. Region Sieci w Katowicach, Urząd Pocztowy Namysłów,
 3. "Autokarowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dniach 12-14 października 2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Namysłów - Urząd Pocztowy Nałęczów 3.
 4. Do przemieszczenia "Autokarową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy polecone, krajowe i zagraniczne, listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Autokarową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Namysłów ul. Pocztowa 13, 46-100 Namysłów, z dopiskiem na kopercie: "Autokarowa Poczta Specjalna". Przesyłki będą przewiezione na wyznaczonej trasie tj.: Urząd Pocztowy Namysłów - Urząd Pocztowy Nałęczów 3. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Autokarową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Namysłów, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 12 października 2022 roku i z hasłem: "60-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 3 IM. BOLESŁAWA PRUSA W NAMYSŁOWIE" i przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia na wyznaczonej trasie i dalej dostarczone w dniu 14 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Nałęczów 3, który umieści na nich odcisk datownika okolicznościowego z hasłem: 175. ROCZNICA URODZIN BOLESŁAWA PRUSA. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ oraz stempel informacyjny o treści: "POCZTA SPECJALNA. PRZEWIEZIONO NA TRASIE Namysłów - Nałęczów 465". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Autokarowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób, za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Autokarowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Katowicach UP Namysłów,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym regulaminie trasie: Urząd Pocztowy Namysłów - Urząd Pocztowy Nałęczów 3 - Pan Mirosław Kozyra,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Autokarowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Katowicach, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach oraz Region Sieci w Lublinie Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 27 września 2022 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij