W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Er
2024
Ps
2024

Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Kolejowa z okazji 175-lecia linii kolejowej Kraków - Mysłowice

2022.09.16. 08:22

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej" z okazji 175-lecia linii kolejowej Kraków - Mysłowice organizowany w dniu 13 października 2022r

 1. "Kolejowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji poczty specjalnej:
  1. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uzgodnioną uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej;
  3. Poczta Polska po przekazaniu pakietu z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem dodatkowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami "Kolejowej Poczty Specjalnej" są:
  1. Okręg Małopolski Polskiego Związku Filatelistów,
  2. Klub Zainteresowań KOPASYNY,
  3. Poczta Polska S.A. RS w Krakowie.
 3. "Kolejowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 13 października 2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Trzebinia - Urząd Pocztowy Kraków 1.
 4. Do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "175 lat linii kolejowej Kraków - Mysłowice" od dnia 4 października 2022 roku można będzie kupić w cenie 1,30 zł w Urzędzie Pocztowym Trzebinia, ul. Dworcowa 10, 32-540 Trzebinia (up-trzebinia-270756@poczta-polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Kraków 1, ul. Wielopole 2, 31-045 Kraków (up-krakow-230691@poczta-polska.pl).
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12 października 2022 r. do Urzędu Pocztowego Trzebinia, ul. Dworcowa 10, 32-540 Trzebinia, z dopiskiem na kopercie "Kolejowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Trzebinia, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "175 lat kolei Kraków-Mysłowice" i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie do przewozu pociągiem do Urzędu Pocztowego Kraków 1, który tego dnia ostempluje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono Pocztą Kolejową na trasie Trzebinia - Kraków". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Kolejową Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Kolejowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonuje przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej" odpowiada Region Sieci w Krakowie.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 16 września 2022 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij