W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
od 01.12.2022
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Motocyklowa z okazji 15. Świętokrzyskiego Zlotu Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych im. Ryszarda Mikurdy - Włoszczowa 2022

2022.07.13. 19:31

Regulamin "Motocyklowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 6 sierpnia 2022 roku z okazji: 15. Świętokrzyskiego Zlotu Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych im. Ryszarda Mikurdy - Włoszczowa 2022

 1. "Motocyklowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Motocyklowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia motocyklowej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Włoszczowa-stoisko okolicznościowe Włoszczowa, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając z motocykla jako środka transportu, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej UP Kielce 1.
  3. Poczta Polska S.A., po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie (Urząd Pocztowy Włoszczowa - stoisko okolicznościowe Włoszczowa - UP Kielce 1), rozpieczętowuje pakiet z przesyłkami pocztowymi, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym (drugim) datownikiem okolicznościowym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia motocyklowej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z obowiązującymi powszechnymi przepisami.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. " Motocyklowa Poczta Specjalna" są:
  1. Stowarzyszenie SHL Historia i Fakty, Urząd Gminy Włoszczowa, Klub Filatelistów Divertimento.
  2. Poczta Polska S.A.:
   1. Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie
   2. Region Sieci w Kielcach, Urząd Pocztowy Włoszczowa, UP Kielce 1.
 3. "Motocyklowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 6 sierpnia 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Włoszczowa-stoisko okolicznościowe Włoszczowa -UP Kielce 1
 4. Do przemieszczenia "Motocyklową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Motocyklową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie:
  1. do dnia 04 sierpnia 2022 r. do Urzędu Pocztowego Włoszczowa ul. Tadeusza Kościuszki 13, 29-100 Włoszczowa, z dopiskiem na kopercie: "Motocyklowa Poczta Specjalna" przesyłki będą przewiezione na całej trasie tj.: Urząd Pocztowy Włoszczowa -stoisko okolicznościowe Włoszczowa - UP Kielce 1. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Motocyklową Pocztą Specjalną",
  1. w Urzędzie Pocztowym Włoszczowa, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 06 sierpnia 2022 r. z hasłem: "15. Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych im. Ryszarda Mikurdy. Stowarzyszenie SHL. Historia i Fakty. SHL M-02 - pierwszy powojenny motocykl - 1946. 06.08.2022 Włoszczowa" i przekazane upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia na wyznaczonej trasie i dalej dostarczone w dniu 06 sierpnia 2022 r. do Urzędu Pocztowego Kielce 1, który umieści na nich odcisk (drugiego) datownika okolicznościowego: "15. Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych im. Ryszarda Mikurdy. Stow. SHL. Historia i Fakty. SHL M-06 U, 06.08.2022 Kielce 1 Miasto SHL-ki", oraz stempel informacyjny o treści: "Poczta Motocyklowa. Przewieziono motocyklem SHL M-06 U dnia 06.08.2022 r. na trasie: UP Włoszczowa - UP Kielce 1". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach ''Motocyklowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób, za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Motocyklowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Kielcach oraz podległe placówki pocztowe.
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej w niniejszym regulaminie trasie: Urząd Pocztowy Włoszczowa - stoisko okolicznościowe Włoszczowa - UP Kielce 1 - p. Ryszard Harasimowicz Prezes Stowarzyszenia SHL ( na podstawie otrzymanego upoważnienia).
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu Motocyklowej Poczty Specjalnej Region Sieci w Kielcach, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 12 lipca 2022 roku.

źródło: Poczta Polska

Od redakcji: Numeracja w powyższym regulaminie jest zgodna z dokumentem źródłowym.

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij