W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Fischer - Przegld Filatelistyczny
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Szybowcowa z okazji 70-lecia Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie oraz 10-lecia Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach

2022.07.12. 12:10

Regulamin "Szybowcowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 03 września 2022 roku z okazji: 70-lecia Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie oraz 10-lecia Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach

 1. "Szybowcowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Szybowcowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Leszno 1, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - szybowca, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Szybowcowa Poczta Specjalna" są:
  1. Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski w ramach, którego działa Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie,
  2. Polski Związek Filatelistów Okręg Wałbrzyski w ramach, którego działa Koło Polskiego Związku Filatelistów w Świebodzicach,
  3. Stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach,
  4. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1,
   2. Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu, Urząd Pocztowy Świebodzice 1
 3. "Szybowcowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 03 września 2022r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu oraz Region Sieci we Wrocławiu na trasie: Urząd Pocztowy Leszno 1 - Lotnisko Leszno - Lądowisko Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach - Urząd Pocztowy Świebodzice 1.
 4. Do przemieszczenia "Szybowcową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Szybowcową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym muszą być dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 01 września 2022 r. do Urzędu Pocztowego Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie: "Szybowcowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Szybowcową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, zostaną opatrzone datownikiem ozdobnym z datą stosowania 03.09.2022 r. z hasłem: 70 lat działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przetransportowania szybowcem i następnie dostarczenie do Urzędu Pocztowego Świebodzice 1, mieszczącego się najbliżej miejsca lądowania motoszybowca, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: Przetransportowano motoszybowcem "DISTAR UFM-15 LAMBADA-OK.-MUA-79" pilot dr Sławomir Cieśla, c.o. pilot prof. zw. dr hab. Waldemar Ratajczak. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Szybowcowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do placówki pocztowej będącej najbliżej miejsca lądowania motoszybowca.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Szybowcowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Poznaniu - Urząd Pocztowy Leszno 1 oraz Region Sieci we Wrocławiu - Urząd Pocztowy Świebodzice 1 mieszczący się najbliżej miejsca lądowania szybowca,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: załoga motoszybowca,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Szybowcowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu oraz Region Sieci we Wrocławiu Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 12 lipca 2022 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij