W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Balonowa z okazji 70-lecia Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie

2022.07.08. 11:19

Regulamin "Balonowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 08 września 2022 roku z okazji: 70-lecia Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie

 1. "Balonowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji "Balonowej Poczty Specjalnej":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek - Urząd Pocztowy Leszno 1, zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - balonu, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Balonowa Poczta Specjalna" są:
  1. Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski w ramach, którego działa Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie,
  2. Leszczyński Klub Balonowy,
  3. Poczta Polska S.A.:
   1. Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu,
   2. Urząd Pocztowy Leszno 1
   3. Urząd Pocztowy mieszczący się najbliżej miejsca lądowania balonu.
 3. "Balonowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 08 września 2022r. Przemieszczanie przesyłek balonem nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu. Start balonu nastąpi z płyty lotniska w Lesznie.
 4. Do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być dostarczone/ doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06 września 2022 r. do Urzędu Pocztowego Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie: "Balonowa Poczta Specjalna". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Balonową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, zostaną opatrzone datownikiem ozdobnym z datą stosowania 08.09.2022 r. z hasłem: 70 lat działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich przetransportowania balonem i następnie dostarczenie do Urzędu Pocztowego mieszczącego się najbliżej miejsca lądowania balonu, który umieści na przesyłkach odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o treści: Przetransportowano balonem "AGROMIX SP-BCW" pilot Bogdan Prawicki, członek załogi Andrzej Kujawski. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach "Balonowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej placówki pocztowej do placówki pocztowej będącej najbliżej miejsca lądowania balonu.
 8. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 9. Za prawidłową realizację "Balonowej Poczty Specjalnej" odpowiadają:
  1. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci w Poznaniu - Urząd Pocztowy Leszno 1 oraz Urząd Pocztowy mieszczący się najbliżej miejsca lądowania balonu,
  2. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym regulaminie, trasie: Leszczyński Klub Balonowy - załoga balonu,
  3. w zakresie prawidłowego przebiegu "Balonowej Poczty Specjalnej" Region Sieci w Poznaniu - Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu.
 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 07 lipca 2022 roku.

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij