W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024
Ps
2024
Zn
2025

PERFOMETRREKLAMA

Nagrody "Kolekcjonerstwo- nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2021

2022.06.23. 07:59

Zostały wręczone Nagrody "Kolekcjonerstwo- nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2021 w ramach VII dorocznej edycji. Nagroda stała się ważnym i skutecznym pomostem współpracy naukowców, muzealników i kolekcjonerów w działaniach na rzecz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dnia 22 czerwca 2022 roku wręczone zostały Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego w ramach siódmej ich dorocznej edycji za rok 2021. Uroczystość odbyła się w Muzeum Villa la Fleur w Konstancinie-Jeziornej na zaproszenie Marka Roeflera, wybitnego kolekcjonera i twórcy muzeum, laureata Nagrody za rok 2019. W obecności członków Kapituły Nagrody jej decyzję ogłosił profesor zw. dr hab. Wojciech Kowalski.

Kapituła postanowiła przyznać Nagrody w dwóch z trzech przewidzianych w regulaminie kategoriach Nagrody oraz jednocześnie postanowiła przyznać dwa Wyróżnienia Specjalne.

Kategoria / Dla instytucji - za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy. Nagrodę otrzymuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku za wystawę "Kolekcja czyli wybór. Unikaty ze zbiorów Iwony Siewierskiej".

Kategoria / Dla dziennikarza - za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego. Nagrodę otrzymuje: redaktor Kama Zboralska - za działalność publicystyczną popularyzującą kolekcjonerstwo oraz organizację wydarzeń z pogranicza sztuki i kolekcjonerstwa.

W kategorii / Dla pracownika nauki - za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich, nie przyznano nagrody ze względu na brak zgłoszenia kandydatur.

Kapituła postanowiła przyznać Wyróżnienia Specjalne:

Dr Jan Straus za wydaną w 2021 roku dwutomową książkę pod tytułem "Teraz okładka", wydawca Oficyna Kolekcjoner,

Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim za cykl wystaw kolekcjonerskich w ramach programu "6 Wielkich Kolekcji Z Okazji 600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki". Prezentowane były kolekcje: Janusza Kuligowskiego (dawne pocztówki), Pawła Wąsowskiego (rzeźba), Mariusza Żyły (art deco), Izabelli i Artura Krzemińskich (dawna porcelana), Iwony Pleskot i Adama Łuczaka (sztuka współczesna) oraz Mariusza Dzienio (malarstwo i rzeźba).

W kolejnym punkcie uroczystości prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski wręczył prezesowi Markowi Roeflerowi, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznaczenie honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Mówiąc o znaczeniu Nagrody dla polskiej kultury przewodniczący jej Kapituły, wybitny kolekcjoner, zasłużony dla odzyskiwania polskich dóbr zagranicą, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski podniósł następującą kwestię: "Nie można się nie cieszyć, że do już siódmej edycji nagrody mieliśmy interesujących kandydatów mimo pandemii i innych przeciwności losu. Oznacza to wciąż wzrastające zainteresowanie muzeów organizacją wystaw dorobku kolekcjonerów, który okazuje się nie tylko zawsze ciekawy, ale niejednokrotnie także imponujący. Trudno przecenić znaczenie tego faktu nie tylko dla rozwoju kolekcjonerstwa jako takiego, ale również dla jego współpracy z muzeami i w szerszym kontekście dla kultury polskiej. Wybitny muzealnik i wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Feliks Kopera mawiał kiedyś "kulturę narodu poznaje się po muzeach".

Podkreślając rolę patrona nagrody, Feliksa Jasieńskiego, znawczyni jego kolekcji zgromadzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik zwróciła uwagę, iż "wiedza i doświadczenie zdobyte w Berlinie, a przede wszystkim w Paryżu, z którym łączyły go także więzi rodzinne, nadały jego działaniom i kolekcjonerskiej pasji wymiar prawdziwie europejski. Zaangażowany w odbudowę życia kulturalnego w Polsce, Jasieński starał się stworzyć żywy ośrodek "nowej sztuki": kolekcję-muzeum, łączącą dorobek polskiej i międzynarodowej awangardy, otwartą na najważniejsze prądy artystyczne epoki."

Marek Roefler mówiąc o znaczeniu dla kultury pasji kolekcjonerstwa sztuki powiedział, "że rozbudowane i wyposażone w nowo pozyskane dzieła sztuki Muzeum Villa la Fleur jest ukoronowaniem jego kolekcjonerskiej pasji i jest przykładem troski wielu pokoleń kolekcjonerów o ochronę dziedzictwa narodowego."

Informacje o Nagrodzie

Doroczną Nagrodę "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego, na wniosek przedstawicieli środowiska kolekcjonerskiego, w 2016 roku ustanowiły Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie. W kolejnych latach Nagrody wręczane były trzykrotnie w Muzeum Narodowym w Krakowie (Sukiennice oraz Gmach Główny), w Pałacu Staszica w Warszawie, będącym siedzibą Archiwum Polskiej Akademii Nauk, w Domu Spotkań z Historią w Warszawie oraz podczas Warszawskich Targów Sztuki w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Autorką artystycznego dyplomu dla laureatów Nagrody jest Luiza Berdak z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Kapituła Nagrody: prof. dr hab. Krzysztof Pomian - honorowy przewodniczący, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski - przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie - wiceprzewodniczący (do roku 2019 prof. dr hab.Andrzej Betlej), dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata - sekretarz, dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Marek Sosenko, założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, mecenas Leszek Koziorowski, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, Ryszard Kruk, redaktor portalu www.kolekcjonerstwo.pl.

Patron Nagrody i jego kolekcja, ofiarowana Muzeum Narodowemu w Krakowie

Nagroda jest formą uczczenia pamięci Feliksa Jasieńskiego, kolekcjonera i działacza artystycznego, największego darczyńcy Muzeum Narodowego w Krakowie, którego zbiory, ofiarowane sto lat temu miastu Kraków, stanowią dzisiaj ozdobę kolekcji Muzeum. 11 marca 1920 roku Feliks Jasieński (1861-1929) przekazał "Gminie stołecznego, Królewskiego miasta Krakowa" swoją, gromadzoną przez ponad trzydzieści lat, kolekcję. Darowizna, na którą złożyło się ponad 15 tysięcy obiektów, nie licząc bogatego księgozbioru, stanowiła dla krakowskiego Muzeum Narodowego niezwykle cenny nabytek w zakresie malarstwa, rysunku i rzeźby polskiej końca XIX i początku XX wieku, z dziełami artystów takich jak Malczewski, Wyspiański, Podkowiński czy Dunikowski, pozostającymi do dziś podstawą prezentacji polskiego "modernizmu" w głównych galeriach muzealnych. W zbiorze grafiki i plakatu, obok dzieł mistrzów gatunku, z niemal kompletnym oeuvre Piranesiego, Goi, Klingera i Redona, znalazły się plansze sygnowane przez "odnowicieli" polskiej grafiki artystycznej, z Pankiewiczem i Wyczółkowskim na czele, tworząc trzon jednego z największych gabinetów rycin w Polsce. Zbiory wschodnie, zespół orientalnych tkanin (bliskowschodnie kobierce i pasy polskie), a przede wszystkim szuka japońska, z drzeworytami Hokusaia i Hiroshige, uplasowały krakowskie muzeum pośród największych tego typu publicznych kolekcji Europy.

Laureaci Nagrody za lata 2015-2020

Dla pracownika nauki - za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich:

2015 - dr Dariusz Kacprzak za książkę Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej,

2016 - dr Kamila Kłudkiewicz za książkę Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku,

2017 - Tatrzański Park Narodowy za wydanie pośmiertnie książki Adama Czarnowskiego O tatrzańskich pocztówkach.

2018 - Małgorzata Buchholz-Todoroska za książkę "Meble Elbląskie" z kolekcji Edwarda Parzycha

2019 - dr Joanna Hubner-Wojciechowska za książkę "Sztuka skalnego Podhala. Przewodnik kolekcjonera". Wydawnictwo Arkady.

2020 - Anita Soroko, "Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie". Wydawnictwo Ossolinem, Wrocław. Wyróżnienie - Radosław Kuty, "TATRY i ZAKOPANE w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego", Wydawnictwo Księgarnia i Antykwariat Górski "Filar", Kielce.

Dla dziennikarza - za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego:

2015 - Janusz Miliszkiewicz, dziennikarz "Rzeczpospolitej" i "Gazety Giełdy Parkiet"

2016 - Wojciech Przybyszewski; redaktor naczelny kwartalnika "Spotkania z Zabytkami"

2017 - dr inż. Marek Jedziniak, twórca i redaktor portalu Katalog Znaków Pocztowych www.kzp.pl,

2018 - Weronika Kosmala, dziennikarka Pulsu Biznesu oraz portalu www.alternatywne.pl

2019 - Rafał Kamecki, twórca portalu www.artinfo.pl

2020 - Tomasz Kuba Kozłowski za serię internetowych prezentacji dedykowanych Kresom zrealizowanych w oparciu o kolekcjonerskie zbiory.

Dla instytucji - za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy:

2015 - Muzeum w Grudziądzu za wystawę Kolekcja Aleksandra Kazimierza Wyrwińskiego,

2016 - Muzeum Okręgowe w Toruniu za wystawę Dürer, Gysbrechts, Willmann. Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach,

2017 - Sosnowieckie Centrum Sztuki "Zamek Sielecki" za wystawę Zakład fotograficzny Bracia Altman. Fotografujemy wszystko i wszędzie.

2018 - Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie za wystawę "Żywioły i maski wśród obrazów z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich", Wyróżnienia: White & Case za aranżację kolekcji i publikację albumu "Nasze piętra / Our space" Wydawnictwo SKIRA, Mediolan, za książkę "Fangor. Color and space"

2019 - Muzeum Villa La Fleur w Konstancinie utworzone przez Marka Roeflera.

2020 - Muzeum Zamek Górków w Szamotułach za wystawę "Chwała Pacykowianom", eksponaty ze zbiorów własnych oraz prywatnych kolekcji - Doroty i Pawła Sobaszkiewiczów oraz Wojciecha Napierały. Fundacja Andrzeja Wróblewskiego z Warszawy oraz Moderna Galerija w Lublanie (Słowenia) za wystawę "Waiting Room. Andrzej Wróblewski".

Villa la Fleur to unikatowe miejsce na mapie polskiego muzealnictwa. Fundamentem zbiorów prywatnego muzeum jest twórczość polskich i żydowskich artystów kojarzonych z École de Paris (Szkoła Paryska). Kompleks muzealny, na który składają się dwa budynki i park rzeźb oraz prezentowane tam zbiory stanowią wynik wieloletniej kolekcjonerskiej pasji założyciela - Marka Roeflera. Muzeum Villa la Fleur jest laureatem Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2019.

Po więcej info: Ryszard Kruk: email: kruk@kolekcjonerstwo.pl, tel. +48 603757654Ryszard Kruk

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij