W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Kolejowa z okazji 180-lecia linii kolejowej Wrocław - Oława oraz KWF "Transport OPEN - Oława 2022"

2022.05.17. 11:25

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej" z okazji 180-lecia linii kolejowej Wrocław - Oława oraz Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Transport OPEN - Oława 2022"

 1. "Kolejowa Poczta Specjalna" jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji poczty specjalnej:
  1. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uzgodnioną uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej;
  3. Poczta Polska po przekazaniu pakietu z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem dodatkowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami "Kolejowej Poczty Specjalnej" są:
  1. Okręg Wrocławski Polskiego Związku Filatelistów,
  2. Poczta Polska S.A. RS we Wrocławiu.
 3. "Kolejowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 28 maja 2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Oława 1 (stoisko na Krajowej Wystawie Filatelistycznej "Transport OPEN - Oława 2022") - Urząd Pocztowy Wrocław 68.
 4. Do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "Krajowa Wystawa Filatelistyczna Transport OPEN - Oława 2022" od dnia 20 maja 2022 roku można będzie kupić w cenie 1,30 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Wrocław 68, ul. Małachowskiego 1-9, 50-000 Wrocław (up-wroclaw-275775-filatelistyka@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym Oława 1, ul. 1 Maja 21, 55-200 Oława (up-olawa-257234@poczta-polska.pl).
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27 maja 2022 r. do Urzędu Pocztowego Oława 1, ul. 1 Maja 21, 55-200 Oława, z dopiskiem na kopercie "Kolejowa Poczta Specjalna". Przesyłki będą również przyjmowane do godz. 12:00 28 maja 2022 roku na stoisku pocztowym zorganizowanym na Krajowej Wystawie Filatelistycznej "Transport OPEN - Oława 2022". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Oława 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Krajowa Wystawa Filatelistyczna Transport OPEN - Oława 2022, 180-lecie linii kolejowej Wrocław - Oława, PKP Oława, Dworzec kolejowy w Oławie" i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie do przewozu pociągiem retro "PIONIER" do Urzędu Pocztowego Wrocław 68, który tego dnia odatuje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Przewieziono Pocztą Kolejową na trasie Oława - Wrocław". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Kolejową Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Kolejowej Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywa przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej" odpowiada Region Sieci we Wrocławiu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 16 maja 2022 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij