W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Poczta Polska
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2022
Cp
2022
Do
2022
Er
2022
Ps
2022

Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
PERFOMETRREKLAMA

Poczta Tramwajowa z okazji Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

2022.05.13. 10:02

Regulamin "Harcerskiej Poczty Tramwajowej Specjalnej" z okazji Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

 1. "Harcerska Poczta Tramwajowa Specjalna" jest organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji poczty specjalnej:
  1. Poczta Polska przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe opatrzone uzgodnioną uprzednio adnotacją oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z wyznaczonej placówki pocztowej zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze specjalnego środka lokomocji przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej;
  3. Poczta Polska po przekazaniu pakietu z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje go, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem dziennym oraz stemplem dodatkowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Współorganizatorami "Harcerskiej Poczty Tramwajowej Specjalnej" są:
  1. Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego,
  2. Poczta Polska S.A. RS we Wrocławiu.
 3. "Harcerska Poczta Tramwajowa Specjalna" zostanie zorganizowana dnia 4 czerwca 2022 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko na Zlocie Dolnośląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu) - Urząd Pocztowy Wrocław 32.
 4. Do przemieszczenia "Harcerską Pocztą Tramwajową Specjalną" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP" od dnia 20 maja 2022 roku można będzie kupić w cenie 1,30 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl).
 6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Harcerską Pocztą Tramwajową Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 3 czerwca 2022 r. do Urzędu Pocztowego Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław, z dopiskiem na kopercie "Harcerska Poczta Tramwajowa Specjalna". Przesyłki będą również przyjmowane do godz. 16:00 4 czerwca 2022 roku na stoisku pocztowym zorganizowanym na Zlocie Dolnośląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Harcerską Pocztą Tramwajową Specjalną", w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP" i przekazane upoważnionej przez współorganizatora osobie do przewozu tramwajem do Urzędu Pocztowego Wrocław 32, który tego dnia odatuje przesyłki datownikiem dziennym oraz umieści na nich stempel informacyjny o treści: "Harcerska Poczta Tramwajowa, Przewieziono tramwajem MPK Wrocław na trasie: ul. Grabiszyńska 184 (Centrum Zajezdnia) - Rynek 28 (Urząd Pocztowy Wrocław 32)". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Harcerską Pocztą Tramwajową Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Harcerskiej Poczty Tramwajowej Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywa przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 10. Za prawidłową realizację "Harcerskiej Poczty Tramwajowej Specjalnej" odpowiada Region Sieci we Wrocławiu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 11 maja 2022 roku.źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij