W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.kzp.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji... Wyłącz ten komunikat
kzp
Nowy miesięcznik
filatelistyczny
już dostępny!
Biuletyn Filatelistyczny Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Wyszukiwarka

Menu główne strony

Katalogi Wiadomości Informator Kalendarz Sklepy Linki Kontakt Biuletyn Kanał RSS Profil KZP na Twitterze Profil KZP na Facebooku

Katalogi

Znaczki FDC Całostki - kartki Całostki - koperty Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne
Reklama
Nowe znaczki i całostki
Zaprzyjaźnione strony
Najnowsze roczniki
Zn
2023
Cp
2023
Do
2023
Er
2023
Ps
2023

Zn
2024
Cp
2024
Do
2024

PERFOMETRREKLAMA

Poczta Specjalna "Solidarni z Ukrainą"

2022.04.11. 18:28

Regulamin Poczty Specjalnej "Solidarni z Ukrainą", zorganizowanej w celu zamanifestowania solidarności z Narodem Ukraińskim

 1. W ramach organizacji Poczty Specjalnej "Solidarni z Ukrainą":
  1. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje datownikiem dziennym, eksploatacyjnym lub okolicznościowym przygotowanym w celu upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy pocztowej;
  2. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek zabezpieczony pakiet przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A.
  3. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu przesyłek na wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe dedykowanym datownikiem dziennym oraz stemplem informacyjnym, przygotowanym w celu upamiętnienia Poczty Specjalnej i doręcza je adresatom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Organizatorem Poczty Specjalnej "Solidarni z Ukrainą" jest Poczta Polska S.A.:
  1. Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki
  2. RS Białystok, RS Bydgoszcz, RS Gdańsk, RS Gorzów Wlkp., RS Katowice, RS Kielce, RS Kraków, RS Lublin, RS Łódź, RS Olsztyn, RS Opole, RS Poznań, RS Rzeszów, RS Szczecin, RS Wrocław, RS Warszawa - Miasto
 3. Poczta Specjalna "Solidarni z Ukrainą" zostanie zorganizowana w dniach 21.04. - 22.04.2022. Przemieszczanie przesyłek nastąpi jednocześnie z wymienionych w zał. nr 1 Urzędów Pocztowych z całego kraju do Urzędu Pocztowego Warszawa 1. Poszczególne Urzędy Pocztowe nadawcze stosować będą datowniki wskazane w zał. nr 2 z datą 21.04.2022. Przesyłki dostarczone do Urzędu Pocztowego Warszawa 1, w dniu 22.04.2022 r. zostaną opatrzone odciskiem datownika dziennego oraz stemplem informacyjnym o treści:

  Następnie zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Do przemieszczenia Pocztą Specjalną "Solidarni z Ukrainą" zostaną dopuszczone nierejestrowane listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, oraz kartki pocztowe i okolicznościowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia Pocztą Specjalną "Solidarni z Ukrainą" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami muszą być doręczone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19.04.2022 do jednego ze wskazanych Urzędów Pocztowych (zał. 1) z dopiskiem na kopercie: Poczta Specjalna "Solidarni z Ukrainą". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach przewidzianych ustawą Prawo Pocztowe za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu niedoręczenia przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach Poczty Specjalnej z wyznaczonej placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej.
 7. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu przesyłek pocztowych.
 8. Za prawidłową realizację Poczty Specjalnej "Solidarni z Ukrainą" odpowiadają Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie.
 9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 11 kwietnia 2022 roku.

zał. nr 1

 1. UP Białystok 1, ul. Warszawska 10, 15-001 Białystok
 2. UP Bydgoszcz 1, ul. Jagiellońska 6, 85-001 Bydgoszcz
 3. UP Gdańsk 50, ul. Straganiarska 28/30, 80-837 Gdańsk
 4. UP Gorzów Wielkopolski 1, ul. K. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 5. UP Katowice 1, ul. Pocztowa 9, 40-001 Katowice
 6. UP Kielce 1, Pl. Niepodległości 2, 25-001 Kielce
 7. UP Kraków 1, ul. Wielopole 2, 31-045 Kraków
 8. UP Lublin 1, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 20-001 Lublin,
 9. UP Łódź 1, ul. Tuwima 38, 90-001 Łódź
 10. UP Olsztyn 1, ul. S. Pieniężnego 21, 10-001 Olsztyn
 11. UP Opole 1, ul. Krakowska 46, 45-076 Opole
 12. UP Poznań 2, ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań
 13. UP Przemyśl 1, ul. 3 Maja 25, 37-700 Przemyśl
 14. UP Szczecin 1, ul. Bogurodzicy 1, 70-405 Szczecin
 15. UP Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław

zał. nr 2

źródło: Poczta Polska

Informacje

Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.

Wydrukowano z serwisu k@talog znaków pocztowych www.kzp.pl
zamknij